BELGE

Sertifika

Otoklav Periyodik Kontrol ve Muayenesi
Muayene > Basınçlı Kaplar ve Tesisatlar

Otoklav Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Otoklavlama işlemi, yüksek basınçlı buhar kullanılan bir sterilizasyon yöntemidir. Bu işlemde, kaynayan suyun buharı basınç altında kullanılmaktadır. Latincede otomatik anlamına gelen oto ile kendiliğinden kilitlenen anlamına gelen clavis sözcükleri birleşeren otoklav sözcüğü türetilmiştir. Aslında ilk otoklav, bir düdüklü tenceredir. Ancak tıbbi ve bilimsel amaçlı ilk otoklavların kullanılması 1880’lerin başında olmuştur.

Otoklav Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Otoklav cihazına konulan malzemeler, 121 derece civarında sıcaklıkta yüksek basınç altında ve kademeli sıcaklık artışlarına maruz bırakılır ve arkasından bir süre buharda tutulur. Sterilizasyon işlemi için gerekli süre ve sıcaklık, sterilize edilecek mazlemelere ve doğrudan buhara maruz bırakılmalarına bağlı olarak değişir. Bu süre içinde tüm bakteri, virüs ve bakteri sporları yok edilmektedir. Kısaca otoklavlar, ağırlıklı olarak mikroorganizmaları yok etmek için kullanılmaktadır.

Otoklavlama yöntemi, laboratuvar araçları, tıbbi cihazlar, cerrahi aletler ve ortamın sterilizasyonu ve dekontaminasyonu için çok güvenilir bir yöntemdir.

Bugün kliniklerin birçoğunda hemen hemen mikrodalga fırın büyüklüğünde masaüstü otoklavlar bulunmaktadır. Hastanelerde ise yatay otoklavlar denilen daha büyük otoklavlar kullanılmaktadır. Ameliyathanelerde ve acil servislerde ekipmanların sterilizasyonu için kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklıkta buhar, otoklavın sterilizasyon ajanıdır.

Bir otoklav içindeki en uygun buhar bileşimi, yüzde 97 gaz ve yüzde 3 sıvıdır. Nem oranındaki herhangi bir değişiklik sterilizasyon süresini uzatır veya düşürür. Bu değerlerin elde edilmesi ve otoklavın her zaman etkin kullanılabilmesi, düzenli kontrollerinin yapılmasına bağlıdır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve muayene çalışmalarında esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS EN 13060+A1 Küçük buhar sterilizatörleri

  • TS EN 285 Sterilizasyon - Buhar otoklavları - Büyük otoklavlar

  • TS EN ISO 11140-1 Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Kimyasal indikatörler - Bölüm 1: Genel özellikler

  • TS EN 12347 Biyoteknoloji - Buhar sterilizatörleri ve otoklavlar için performans kriterleri

Kuruluşumuz basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetleri kapsamında otoklav periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetleri kapsamında verilen otoklav periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.
MUAYENE SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve iş ekipmanları için, ne tip bir survey veya muayene talep edildiği belirlenir.

MUAYENE SÜRECİ

Muayene Ortamının Hazırlanması

İlgili muayeneler konusunda uzman ekip yönlendirilerek kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler NDT veya görsel olarak gerçekleştirilir.

MUAYENE SÜRECİ

Raporun Sunulması

Muayenenin sonucunda edinilen veriler uzman denetmenler tarafından değerlendirilerek akredite muayene raporu işletmeye sunulur.

BAŞVURU YAP

Basınçlı Kaplar ve Tesisatlar
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.