BELGE

Sertifika

Mikotoksin Analizleri
Laboratuvar > Diğer Testler

Mikotoksin Analizleri

Gıda maddelerine karşılaşılan mikotoksinler, bazı mantarlar tarafından üretilen ve doğal olarak oluşan toksinlerdir. Mantarlar en fazla fındık, kurutulmuş meyvalar, elmalar, tahıllar, baharatlar ve kahve çekirdeği olmak üzere, çeşitli gıda maddelerinde, genelde ılık ve nemli koşullar altında gelişmektedir.

Mikotoksin Analizleri

İnsanlar mikotosin gelişmiş bu gıda maddelerini tükettikleri zaman bazı sağlık problemleri yaşar. Hem insanlar hem de hayvanlar için mikotoksinler ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmaktadır. Bu tehditler akut zehirlenmelerden immün yetmezliği ve kanser gibi uzun vadeli etkilere kadar uzanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, mikotoksinler dahil olmak üzere doğal toksinlerin sağlık risklerini araştırmakta ve değerlendirmektedir. Bazı gıda maddelerinde mikotoksinlere maruz kalmayı sınırlandırmak için uluslararası standartlar ve uygulama kriterleri (Codex Alimentarius, gıda kodu) belirlenmiştir.

Mikotoksinler, bazı mantar türleri tarafından doğal olarak üretilen zehirli bileşiklerdir. Mantar (veya küf) gelişimi, ürünlerin hasat edilmesinden önce veya hasattan sonra, depolama sırasında, gıda maddeleri içinde genellikle ılık ve nemli koşullar altında oluşmaktadır. Mikotoksinlerin çoğu kimyasal olarak kararlı yapıdadır ve gıda işlemleri sırasında hayatta kalır.

Bugüne kadar çok sayıda mikotoksin tanımlanmıştır. En fazla gözlenen mikotoksinler, insan sağlığına ve hayvancılığa zarar veren aflatoksinler, okratoksin A, patulin ve fumonisinler içermektedir. Bunlar arasında aflatoksinler en zehirli mikotoksin türüdür. Toprakta yetişen ve bitkileri, samanı ve taneleri bozan belirli mantarlar tarafından üretilir.

Mikotoksinlere maruz kalma, ya doğrudan mikotoskin bulaşmış gıda maddelerini tüketerek ya da dolaylı yoldan hayvanlardan, özellikle süt tüketerek meydana gelmektedir.

Bazı gıda kaynaklı mikotoksinlerin etkileri akuttur. Mikotoksin oluşmuş gıda ürünleri tüketiminden hemen sonra ortaya çıkan ciddi hastalık semptomları ile kendini gösterir. Gıdalarda ortaya çıkan diğer mikotoksinler, kanserlerin tetiklenmesi ve immün yetmezliği dahil olmak üzere sağlık üzerinde uzun vadeli etkiler gösterir.

Bugüne kadar tespit edilen yüzlerce mikotoksinden, yaklaşık on kadarı insan sağlığı üzerinde ağır etkileri yüzündne dikkat çekmektedir.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında mikotoksin analiz hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Diğer test hizmetleri kapsamında verilen mikotoksin analiz hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Diğer Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.