BELGE

Sertifika

0 (Sıfır) Emisyon Testi
Laboratuvar > Spesifik Testler

0 (Sıfır) Emisyon Testi

0 (sıfır) emisyon, egzozundan hiçbir kirletici madde yayılmayan bir karayolu aracını tanımlamaktadır. Başka bir ifade ile sıfır emisyon, doğal çevreyi kirleten veya iklimleri bozan herhangi bir atık madde yaymayan motor, proses veya başka bir enerji kaynağı anlamına gelmektedir.

0 (Sıfır) Emisyon Testi

Motorlu araçların egzozundan insan sağlığı ve çevre için zararlı etkileri olan bir takım kirletici maddeler çıkmaktadır. Bunlar arasında başlıca olanlar partiküller (kurum), hidrokarbonlar, kurşun, ozon, karbon monoksit ve çeşitli azot oksitlerdir. Sıfır emisyonlu bir araç, aracın güç kaynağından egzoz gazı çıkarmayan araçtır.

Sıfır emisyon aracı (ZEV, Zero Emission Vehicle) programı, ABD’nin başta Kaliforniya olmak üzere 10 eyaletinde otomobil üreticilerinin elektrikli otomobil ve kamyon satmalarını gerektiren bir eyaleti yönetmeliğidir. Bu tür araçların sayısı o eyaletteki benzinli ve dizel araçların sayısına bağlıdır. Bu programın amacı, otomobil üreten firmaların, daha az küresel ısınma emisyonu yayan ve egzoz kirliliği oluşturmayan elektrikli araçlar tasarlanmasını, geliştirmesini ve pazarlamasını sağlamaktır. Bu araçlara bu nedenle sıfır emisyonlu araç denmektedir.

Bugünün teknolojisi ile sıfır emisyon araç uygulaması üç farklı araç tasarımına uymaktadır: hibrit araçlar, akü elektrikli araçlar ve hidrojen yakıt hücreli araçlar. Hibrit araçlar, benzin ile çalışan geleneksel bir motoru, elektrik şebekesinden şarj edilebilen bir akü ile birleştirmektedir. Akü elektrikli araçlar tamamen elektrik ile çalışmaktadır ve elektrik şebekesinden şarj edilmektedir. Hidrojen yakıt hücreli araçlar ise, hidrojen gazı kullanan bir yakıt hücresinden üretilen elektrik ile çalışmaktadır.

Kuruluşumuz, laboratuvar testleri kapsamında 0 (sıfır) emisyon testi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

0 (sıfır) emisyon testi hizmetleri yanı sıra kuruluşumuz, başka laboratuvar test hizmetleri de vermektedir.

TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Spesifik Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.