BELGE

Sertifika

Mekanik Bağlantı Testleri
Laboratuvar > Diğer Testler

Mekanik Bağlantı Testleri

Genel olarak mekanik bağlantı elemanlarının görevi, bir makinada döndüren eleman ile döndürülen eleman arasındaki güç iletim hattında kontrollü bir iletişimin sağlanmasıdır. Bağlantı elemanları genelde kaplinler olarak ifade edilmektedir. Kaplinlerin başlıca görevleri şu şekilde sayılabilir: milleri birbirine bağlamak ve ayırmak, kuvvetleri ve momentleri iletmek, mil eksenleri arasındaki düzgünsüzlükleri gidermek ve darbeleri ve titreşimleri sönümlemek.

Mekanik Bağlantı Testleri

Bu görevleri yaparken kaplinler irtibatı, mekanik bağ ile gerçekleştirmektedir. Bu yüzden iki mil arasındaki irtibatı sağlamak veya kesmek için, milde herhangi bir hareket yokken, mekanik bağlantı elemanının takılıp sökülmesi gerekmektedir.

Kaplinler için en önemli unsur, montaj veya çalışma sırasında mil eksenleri arasında oluşan düzgünsüzlüktür. Bu düzgünsüzlükler montaj hataları yüzünden ya da ısıl uzamalar yüzünden mil eksenleri arasında meydana gelen sapmalardan oluşmaktadır ve radyal, eksenel, açısal ve burulma açısı şeklinde olmaktadır. Ayrıca kaplinler için bir başka önemli unsur, birbirine bağlanacak iki milin eksenlerinin aynı yönde olmasıdır.

Genelde, gemilerde motor ile pervane arasında kullanılan millerde, köprülü krenlerin hareketli sistemlerinde kullanılan millerde ve bazı tekstil makinalarında kullanılan uzun millerde kaplin türünden mekanik bağlantı elemanları bulunmaktadır.

Mekanik bağlantı elemanlarına bir başka örnek kavramalardır. Kavramalarda irtibat, hem mekanik olabilir hem de fiziksel bir olaya yani sürtünmeye bağlı olabilir. Kavramalar esas olarak beş gruba ayrılmaktadır: mekanik kavramalar, pnömomekanik kavramalar, elektromekanik kavramalar, elektromagnetik kavramalar ve otomatik kavramalar.

Kavramaların çalışma prensibi, bir tarafın sabit olarak döndüren mile, diğer tarafın ise döndürülen mile bağlanması esasına dayanmaktadır. Temas yüzeyleri arasında bir kayma yoktur ve her iki mil aynı hızda döner.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen mekanik bağlantı testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında mekanik bağlantı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Diğer test hizmetleri kapsamında verilen mekanik bağlantı test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Diğer Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.