BELGE

Sertifika

Muayene Hizmetleri
EUROLAB Laboratuvar A.Ş.

Muayene Hizmetleri

Periyodik muayene hizmetleri, olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yardımcı olan hizmetlerdir. Çalışma ortamlarının eleştirel bir bakış açısı ile denetlenmesi, gerekli önlemlerin zamanında alınması ve düzeltici faaliyetler için tehlikelerin tespit edilmesi açısından son derece önemlidir.

Muayene Hizmetleri

Özellikle işletme yönetimleri, sağlık ve güvenlik açısından denetimlerin planlanmasına, yürütülmesine, raporlanmasına ve izlenmesine destek olmak zorundadır. Düzenli olarak yapılacak iç ve dış denetimler, genel iş sağlığı ve güvenliği programı ve yönetim sisteminin önemli bir parçasıdır.

Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen denetimler ve muayene hizmetleri, mevcut ve potansiyel tehlikeleri belirlemek, tehlikenin altında yatan nedenleri tespit etmek, çalışanların kaygılarını dinlemek, çalışma ortamını ve çalışma ekimanlarını ve çalışanların görev ve sorumluluklarını anlamak, düzeltici faaliyetler önermek ve tehlikeleri ortadan kaldırmak veya riski kontrol etmek için atılacak adımları izlemek bakımından önemlidir.

Etkili bir denetim ve muayene hizmeti için, planlama esastır. Bu çerçevede işyerinde nelerin incelenmesi gerektiği ve çalışma ortamındaki makina ve ekipmanların neler olduğu önemlidir. Muayene çalışmalarında, stres, aşınma, darbe, titreşim, ısı, korozyon ve olası kimyasal tepkimeler her yönüyle ele alınmaktadır.

Hatta yanlış kullanım yüzünden güvenli olmayan makina ve ekipmanlar veya sağlıksız koşullarda ortaya çıkan arıza ve hasarlar mutlaka dikkate alınmaktadır. Çalışma ortamında tüm işyeri elemanları, çalışanlar, çevre, donanım ve iş süreçleri ele alınmaktadır. Çevre, gürültü, titreşim, aydınlatma, sıcaklık ve havalandırma gibi koşulların neden olduğu tehlikeler dikkate alınmaktadır. Süreçler, çalışanların bir dizi görev veya faaliyet sırasında diğer unsurlarla nasıl etkileşime girdiği ile ilgilidir.

Çalışma ortamlarında ortaya çıkabilecek başlıca tehlikeler şunlardır:

  • Güvenli olmayan iş yeri koşulları, güvenli olmayan iş uygulamaları ve yetersiz makina koruyucuları yüzünden ortaya çıkan güvenlik tehlikeleri

  • Tekrarlayan ve zorlayıcı hareketler, yanlış iş yöntemlerinden kaynaklanan duruş bozuklukları ve uygun şekilde tasarlanmamış iş istasyonları, aletler ve donanımlar

  • Gürültü, titreşim, enerji, hava durumu, sıcak, soğuk, elektrik, radyasyon ve basınçtan kaynaklanan fiziksel tehlikeler

  • Katı, sıvı, buhar, gaz, toz ve dumanın neden olduğu kimyasal tehlikeler

Kuruluşumuz esas olarak üç ana başlık altında muayene hizmetleri vermektedir:

  • Kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetleri başlıca şu ekipmanları kapsamaktadır: caraskal, forklift, halatlı çektirme (trifor), kule vinç, vinç, lift, mobil vinç, platform, transpalet, zincirli çektirme (hubzug), araç kaldırma lifti ve istif makinası.

  • Basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetleri başlıca şu ekipmanları kapsamaktadır: boyler, buhar kazanı, genleşme tankı, hidrofor tankı, kalorifer kazanı, kazan daireleri, kızgın yağ kazanı, kompresör ve hava tankı ve otoklav.

  • Spesifik muayene hizmetleri başlıca şu konuları kapsamaktadır: asansörler, gıda hijyeni, tahribatsız muayene, tesisat kontrolleri, yapı ve inşaat iskeleleri, yürüyen merdivenler ve bantlar, çelik halat tahribatsız muayenesi ve yangın tesisatı.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine birçok muayene hizmetleri vermektedir. Bu hizmetleri verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet verilmektedir.

MUAYENE SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve ardından kuruluşun, hangi araç veya araçlar için, ne tip bir muayene talep ettiği belirlenir.

MUAYENE SÜRECİ

Muayene Ortamının Hazırlanması

İlgili muayeneler konusunda uzman ekip yönlendirilerek kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler gerçekleştirilir.

MUAYENE SÜRECİ

Raporun Sunulması

Muayenenin sonucunda edinilen veriler uzman denetmenler tarafından değerlendirilerek işletmeye sunulur.



Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.