BELGE

Sertifika

Ses Yalıtımı ve Geçirgenliği Testleri
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Ses Yalıtımı ve Geçirgenliği Testleri

Binalardaki ses yalıtımı, sesin ortama girmesini engellemek ve ortamı ses geçirmez hale getirmek için yapılan bir işlemdir. Nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğu ve binaların birbirine çok yakın olduğu şehirlerde ses yalıtımı gittikçe önemli olmuştur. Ayrıca, gittikçe artan araç sayısı, büyük şehirlerde gürültü kirliliğine neden olmuştur. Fazla gürültü sadece çevre için değil, insan sağlığı için de kötüdür. Aynı zamanda ofislerde, çalışan verimliliğini artırmak amacı ile de ses yalıtımı yapılmaktadır.

Ses Yalıtımı ve Geçirgenliği Testleri

Ses, ortamdaki hava içinde ve yapı içinde hareket eder. Ses yalıtımı, gelen ses enerjisini emen ve ortamı ses geçirmez hale getiren uygun ses emici malzemeler kullanarak yapılmaktadır. Örneğin lifsiz, üç boyutlu kimyasal olarak çapraz bağlanmış yangın geciktirici köpükler mükemmel ses emme özelliğine sahiptir.

Genel olarak sesler iki yoldan yayılmaktadır: havadan veya yapı sayesinde. Havadan yayılan seslerin anlaşılması kolaydır. Ortamda ses sızıntısı yapacak, çıkışlar, boşluklar, anahtarlar, kapı aralıkları ve ısıtma ve soğutma sistem kanalları kapatılırsa ses yayılması önlenebilir.

Bu sayıların hepsi mükemmel birer ses aktarım yollarıdır. Ancak yapı içinde hareket eden sesleri anlamak güçtür. Bu tür sesler duvarları, zemini ve tavanı titretir. Çünkü bu sayılanların hepsi binanın diğer bölümleri ile bağlantılıdır.

Ses yalıtımı ve ses geçirgenliğinin önlenmesi, gizlilik, gürültü rahatsızlığı, sağlık ve güvenlik ve belki de konfor açısından son derece önemli olmaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan ses yalıtımı ve geçirgenliği testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 20140-2 Akustik - Yapılarda ve yapı elemanlarında ses yalıtımının ölçülmesi - Bölüm 2: Kesinlik bilgilerinin tespiti, doğrulanması ve uygulanması

  • TS EN ISO 15186-1 Akustik - Ses şiddetini kullanarak binalardaki ve bina elemanlarındaki ses yalıtımının ölçülmesi - Bölüm 1: Laboratuvar ölçmeleri

  • TS EN ISO 16283 Akustik - Yapı elemanlarında ve yapılarda ses yalıtımının alan ölçümü - Bölüm 1: Hava ile yayılan sesin yalıtımı

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında ses yalıtımı ve geçirgenliği test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen ses yalıtımı ve geçirgenliği test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Endüstriyel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.