BELGE

Sertifika

Topraklama Testleri
Laboratuvar > Elektriksel Testler

Topraklama Testleri

Bir elektrik tesisatında, bu tesisatın belli parçalarını güvenlik ve işlevsel amaçlarla toprağın iletken yüzeyine bağlama işlemine topraklama denmektedir. Bir elektrik sisteminde farklı sıklıklarda ve farklı şekillerde arızalar meydana gelebilir ve bu arızalar ekipmana ve tesislere zarar verebilir.

Topraklama Testleri

Çoğu zaman can ve mal güvenliğini riske sokabilir. Meydana gelen arızaların büyük çoğunluğu (yüzde 98) topraklama hataları yüzündendir. Arızaların küçük bir miktarı ise (yüzde 2) faz arızaları ve yanlış kullanımdan kaynaklanan hatalardır.

Herhangi bir topraklama bağlantısı bulunmayan elektrik enerjisi sistemleri, topraklanmamış olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemler 50 yıl öncesinde standart olarak kabul ediliyordu. Ancak bugün topraklama sistemleri için yasal düzenlemeler ve standartlar bulunmaktadır.

Temel olarak, topraklama sistemleri, kablolama sisteminde bir problem olması durumunda, elektrik akımının toprağa geri dönmek için kullandığı alternatif bir yoldur. Doğası gereği elektrik, elektronlarını toprağa döndürmeyi, yani negatif enerjisini boşaltmayı ve dengeye geri dönmeyi amaçlamaktadır.

Normalde, akım elektrik sistemindeki nötr tellerden toprağa geri döner. Ancak, bu hatlarda bir bozulma olursa akım, bunun yerine ahşap çerçeveler, metal borular veya yanıcı malzemeler üzerinden akabilir. Bu bir kısa devre demektir, yani akım elektrik kabloların dışına doğru akar. Bu durum her zaman risklidir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan topraklama testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60335 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektriksel cihazlar için güvenlik kuralları

  • TS EN 61219 Gerilimli çalışma - Kısa devre edici cihaz olarak topraklama çubuklarının kullanıldığı topraklama veya topraklama ve kısa devre edici donanım

  • TS HD 60364-4-44 Binalarda elektrik tesisatı - Bölüm 4: Güvenlik için korunma - Kısım 44: Aşırı gerilimlere karşı korunma alçak gerilim tesisatının yüksek gerilim sistemleri ile toprak arasındaki arızalara karşı korunması

  • TS HD 60364-4-41 ... Kısım 41: Elektrik çarpmasına karşı korunma

  • TS HD 60364-5-54 ... Kısım 54: Elektriksel teçhizatın seçilmesi ve montajı, topraklama düzenlemeleri ve koruyucu iletkenler

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında topraklama test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen topraklama test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Elektriksel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.