BELGE

Sertifika

Cihaz Uygunluk Testleri
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Cihaz Uygunluk Testleri

Cihaz uygunluk testleri, bir cihazı planlı bir süre için çalıştırmak, arıza durumlarını ve onarım zamanlarını anlamak ve kullanılabilirlik seviyesini belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Cihazların güvenilirlik testleri, hata bulma ve arıza sayısını düşürme ile ilgilidir. Cihaz uygunluk testi, tüm otomatik destek süreçleri ve kullanıma dayalı süreçler açısından cihazların gerçekten üretime ve kullanıma hazır olup olmadıklarını belirlemeye yöneliktir.

Cihaz Uygunluk Testleri

Cihazların kullanıma uygunluk durumu, bir sistemin veya cihazın, çalışması gereken anda çalıştırılabilir durumda olma derecesini ifade etmektedir. Bu bakımdan birçok amaçla uygunluk testleri yapılmaktadır.

Örneğin günlük yaşamda her an bir elektrikli cihaz kullanılmaktadır. Bu cihazların düzenli olarak test edilmeleri, verimli kullanımları ve güvenli çalışmaları açısından oldukça önemlidir. Elektrikle çalışan cihaz üreten bütün işletmelerin, ilgili güvenlik ve verimlilik standartlarına uygun tasarım ve üretim yapmaları gerekmektedir.

Farklı ülkelerde farklı güç uygulamaları ve farklı yasal düzenlemeler olduğu için, cihaz uygunluk açısından farklı normlar oluşmuştur. Ülkemiz bu açıdan Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli standartları uygulamaktadır.

Diğer yandan CE işareti uygulaması, elektrikli ve elektronik cihazların Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımını sağlayan bir sağlık ve güvenlik uygulamasıdır. CE işareti taşıyan ürünler, insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli demektir. Aynı zamanda CE işareti Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan Yeni Yaklaşım Direktifleri’ne uygunluk anlamına gelmektedir.

Elektrikli cihazların üretiminde işletmelerin ilgili direktiflerde yer alan harmonize standartlara uymaları gerekmektedir. Bunu kanıtlamak için de cihazların standartlara uygun bir şekilde düzenli olarak test edilmeleri gerekmektedir. Örneğin taşınabilir cihaz testi (PAT, Portable Appliance Testing), elektrikli cihazların kullanımının güvenli olup olmadığını belirlemeye yönelik bir testtir. Bu test görsel kontrolün yetmediği durumlarda yapılmaktadır ve bu kapsamda iletkenlik testi, izolasyon direnci testi, kaçak akım testi, güç, gerilim ve akım testi ve kablo testi yapılmaktadır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında cihaz uygunluk test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen cihaz uygunluk test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Uygunluk Testleri
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.