BELGE

Sertifika

FAMI-QS Belgelendirme
Belgelendirme > Spesifik Belgelendirme

FAMI-QS Belgelendirme

FAMI-QS sistemi, özel yem malzemeleri sektörü için küresel boyutta, kalite ve yem güvenliği yönetim sistemidir. Bu sistem yem güvenliği mücadelesi kapsamında, yasalara uyumu sağlamak, yem güvenliğini korumak ve yem kalitesini artırmak için, Avrupa Yem Katkı Maddeleri Üreticileri Birliği tarafından tasarlanmıştır FAMI-QS kısaltması, yem katkı maddesi ve hazırlama sistemi anlamına gelen Feed Additive and preMIxture Quality System ifadesinden türetilmiştir.

FAMI-QS Sertifikası

Avrupa Birliği ülkelerinde, tüketicilerin sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak amacı ile birçok gıda düzenlemesi yayınlanmıştır. Ancak son yıllarda, bu yasal düzenlemeler oldukça karmaşık hale gelmiştir. Çünkü hayvan yemleri yüzünden birçok gıda güvenliği krizi yaşanmıştır. Bu yasal düzenlemelere uyulmasını sağlamak ve yem güvenliği ve kalitesini yükseltmek için, bir belgelendirme sisteminin kurulması, bir zorunluluk haline gelmiştir.

Yem ticareti yapan, yem üreten ya da yem katkı maddesi veya ön karışım maddeleri üreten firmalar, ürünlerinin kalitesini, güvenliğini ve yasallığını sağlamak zorundadır. Bu bakımdan FAMI-QS standardı, Avrupa Birliği hayvan yemi yasal düzenlemelerine göre yem güvenliği, yasallık ve kaliteye hitap etmektedir. Bu standart hem kalite, hem de yem güvenliği yönetim sistemlerini, izlenebilirliği, yasal düzenlemelere uyumluluğunu ve diğer birçok alanı kapsamaktadır.

Kuruluşumuz, FAMI-QS tarafından akredite edilmiştir ve verilen FAMI-QS belgelendirme hizmetleri ile, yem tedarik zinciri üzerindeki tüm tedarikçi firmaların yüksek kalite, sağlık, güvenlik ve çevresel uyumluluk standartlarını karşılamasına destek olmaktadır.

FAMI-QS web sitesinde, standart ayrıntılarına, Avrupa Birliği resmi kuruluşları tarafından onaylanmış iyi uygulama rehberine ve nasıl belge alınabileceğine yönelik süreç açıklamalarına ücretsiz olarak ulaşılmaktadır. Burada önemli nokta FAMI-QS, sadece üyelerine belge vermektedir. Bu nedenle bu belgeyi alacak firmaların FAMI-QS sitesinde yer alan üyelik başvuru formunu tamamlamaları gerekmektedir.

Üretici firmaların FAMI-QS belgesi alabilmeleri için, iş yaptıkları yem katkı tedarikçi firmalarının da FAMI-QS sertifikalı olması gerekmektedir. FAMI-QS web sitesinde, belgeli firmaların bir listesi sürekli olarak güncellenmektedir. Bir belgenin geçerliliği buradan kolayca kontrol edilebilmektedir.

Kısaca FAMI-QS standardı, yem katkı maddeleri üreten ve yem sektöründe tedarikçi olan kuruluşlar için tasarlanmıştır. Bu yönetim sistemi, yem katkı maddesi ve ön karışım maddesi üreten firmaların, 183/2005 sayılı yem hijyeni direktifi ile uyumunu sağlamaktadır. Bu standart, yem güvenliğinde iyi üretim uygulamaları için bir sistem oluşturmaktadır.

Tüm bileşenleri içerecek şekilde gıda üretim zinciri boyunca güvenlik ve iyi hijyen koşullarını garanti etmek amacı ile tasarlanmıştır. Yapılan değerlendirme çalışması, yem bileşenleri üreticilerinin ve tedarikçilerinin işlemlerinin güvenliğini ve FAMI-QS gerekliliklerine uygunluğunu gösterme fırsatı sunmaktadır.

FAMI-QS belgesine sahip firmaların elde ettiği başlıca avantajlar şunlardır:

  • FAMI-QS gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve karşılık gelen pazarların korunması
  • Müşterilerin ve perakendecilerin, kuruluşun performans gösterme becerisine olan güveninde artış
  • Tehlike analizi, risk değerlendirmesi ve önleyici stratejiler ile ilgili en modern süreçlerin mevcut yönetim sistemine entegrasyonu
  • Artan ürün güvenliği ve azalan ürün yükümlülüğü riski
  • Özetlemek gerekirse, FAMI-QS standardı, özel yem içeriklerinin ve bunların karışımlarının güvenlik, kalite ve yönetmeliklere uygunluğunu şu şekilde ele almaktadır:
  • Güvenli olmayan özel yem içeriklerinin ve bunların karışımlarının yem ve besin zincirine girme riskini en aza indirmek
  • Tedarik zinciri üzerindeki firmaların 183/2005 / EC sayılı Yem Hijyeni Direktifi hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak, ve
  • Diğer yem güvenliği düzenleme gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak için önlemler alınmasını teşvik etmek

FAMI-QS kalite ve yem güvenliği yönetim sistemi, diğer ISO yönetim sistemi standartları ile aynı genel yapıyı izlemekte ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gibi başka yönetim sistemleri ile kolayca entegre olabilmektedir.

FAMI-QS standardının son versiyonu (FAMI-QS Code Version 6), risk odaklı düşünme ve süreç yaklaşımına odaklanmaktadır. Bu versiyonun iki ayağı dikkat çekmektedir: kalite ve yem güvenliği. Bu son gücellemede bir önceki versiyonun gereklilikleri, ISO standartları paralelinde yeniden düzenlenmiş ve bazı durumlarda, gereksinimler daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Bu, bir yandan firmalara belli gereksinimlerin uygulanması için daha fazla rehberlik ederken, diğer yandan yanlış yorumlamalardan kaçınmalarına imkan vermektedir.

Kuruluşumuz, belgelendirme hizmetleri kapsamında FAMI-QS belgelendirme hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde tedarikçi zinciri üzerindeki firmalar daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmaktadır. FAMI-QS belgelendirme hizmetleri yanı sıra kuruluşumuz, başka belgelendirme hizmetleri de vermektedir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dokümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.

BAŞVURU YAP

Spesifik Belgelendirme
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.