BELGE

Sertifika

Fiziksel Testler
Laboratuvar > Diğer Testler

Fiziksel Testler

Fiziksel testler, test edilecek bir ürünün, işlemin veya bir hizmetin, bir veya daha fazla karakteristiğinin belirlenmesi amacı ile uygulanan kalitatif veya kantitatif değerlendirme yöntemidir. Gelişmiş laboratuvarlarda, ürün güvenliğine yönelik yasal düzenlemeler, şartnameler, kriterler ve standartlara uygunluk sağlamak amacı ile, kapsamlı kalite ve ürün uygunluk ve fiziksel test hizmetleri verilmektedir.

Fiziksel Testler

Bu hizmetler ürün güvenliği ve kalite uyumu açısından yerel ve uluslararası pazarın gereksinimlerini, standartlarını, özel ürünler için farklı test yöntemlerini, risk değerlendirme ve fizibilite etüt çalışmalarını, ürünlerin ve tedarik zincirinin risk üzerindeki etkilerini düşürme çalışmalarını ve proje planlama ve yönetim hizmetlerini de kapsamaktadır.

Bu açıdan bakıldığında fiziksel testler, sadece belli bir sektörde değil, çeşitli sektörlerde birbirinden çok farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmeler için büyük önem taşımaktadır. Örneğin tekstil sektöründeki işletmeler için gerçekleştirilen başlıca fiziksel testler şunlardır: hav tutma mukavemeti testleri, iplik mukavemeti testleri, boncuklanma testleri, büküm testleri, dikiş mukavemeti ve dikiş esnekliği, fermuar testleri, kumaş sertlik tayini, aksesuar kopma mukavemeti, çıtçıt testleri, leke tutmazlık testleri, su emiciliği testi ve yırtılma mukavemeti testi.

Benzer şekilde örneğin plastik malzemeler için gerçekleştirilen fiziksel testler, ürünlerin deformasyon, çekme, darbe, yapışkanlık, eğilme, bükülme ve yorulma gibi birçok güç, stabilite ve dayanıklılık testlerini kapsamaktadır. Bu tür testler, üretimde kullanılan hammaddelerin kalitesinden bitmiş ürünlerin kalitesine kadar, üretim süreçlerinin çeşitli aşamalarında uygulanmaktadır.

Dış kuvvetlerin etkisi ile ürünlerde oluşan şekil değişiklikleri ve üretimde kullanılan malzemenin gösterdiği davranış şekillerine mekanik özellik denmektedir ve bu özellikler de malzemeye uygulanan fiziksel testler ile ortaya konmaktadır. Mekanik özellikler bir yandan atomlar arası bağ kuvvetleri, bir yandan da malzemenin iç yapısı ile oluşmaktadır.

Fiziksel testlerde elastik ve plastik şekil değiştirmelerin takip edilmesi önemlidir. Malzemeye bir kuvvet uygulandığı zaman, bu kuvvet düşükse geçici şekil değiştirmeler (elastik), kuvvet büyükse kalıcı şekil değiştirmeler (plastik) oluşur. Plastik şekil değiştirmeler her zaman kalıcı bir deformasyon oluşturur.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında fiziksel test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Diğer test hizmetleri kapsamında verilen fiziksel test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Diğer Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.