BELGE

Sertifika

Laboratuvar

Endüstriyel Testler

Endüstriyel üretim sektörü, genel olarak imalat, madencilik, kamu hizmetleri ve bazı durumlarda inşaat faaliyetlerini içermektedir. Sanayi derken, hammaddelerin veya yarı işlenmiş maddelerin, kullanıma hazır duruma getirilmesi çalışmaları kastedilmektedir. Ülkelerin gelişmesinde sanayi çok önemli bir aşamadır. Bugün gelişmiş ülkelerin kalkınmalarında ve zenginleşmelerinde sanayileşme çabaları etkili olmuştur.

Sanayileşmenin gelişmeye başlaması, özellikle on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında, Batı Avrupa ülkeleri ve ABD’de olmuştur. Bu süreçte önce makinalar üretimde el emeğinin yerini almaya başlamış ve üretim süreleri kısalırken üretim miktarları büyümüştür. Seri üretimin yaygınlaşması ile ürünlerin pazarlanması hız kazanmıştır.

Bugün sanayi, ülkelerin ekonomisini yönlendiren temel sektör durumundadır. Endüstrileşme ile birlikte doğal kaynakların değerlendirilmesi, çok sayıda çalışana iş olanağının sağlanması, üretim çalışmalarının iklimsel değişikliklerden etkilenmemesi ve ürünlerin uzun ömürlü olması sağlanmıştır.

Bir yerde sanayi tesislerinin kurulup endüstrinin gelişmesi belli koşulların sağlanmasına bağlıdır. Herşeyden önce sermaye gerekmektedir. Tesislerin inşası, makina ve ekipman alımı, hammadde alımı ve çalışanların ücretlerinin ödenmesi için sermayeye olmak zorundadır. Hammaddenin işlenmesi için enerji gerekmektedir. Sanayinin olması için hammadde kaynaklarına sahip olmak gerekmektedir. Ulaşım ve pazarlama imkanlarının gelişmiş olması gerekmektedir. Ayrıca üretimi gerçekleştirecek olan yetişmiş iş gücü ve teknik kadrolara sahip olmak da gerekmektedir.

Bugün ülkemizde önemli endüstriyel alanların başında, besin (gıda) sanayi, dokuma, tekstil ve deri sanayi, maden sanayi, makine sanayi, kimya sanayi, orman ürünleri sanayi ve çimento, cam ve seramik sanayi gelmektedir.

Bütün bunların yanında endüstriyel üretimde, yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli va yabancı standartlara uymak da son derece önemlidir. Bu uygunluğu sağlamak bakımından yapılacak ölçüm, test, analiz ve değerlendirme çalışmalarında yetkili kuruluşlara ve laboratuvarlara büyük sorumluluklar düşmektedir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine birçok endüstriyel test hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda verilen hizmetlerden birkaçı şunlardır:

 • Aks (dingil) testleri

 • Ayakkabı testleri

 • Bal testleri ve analizleri

 • Cam testleri

 • Cam ve ayna testleri

 • Cam yangına dayanım testleri

 • Çatı ve kompozit testleri

 • Darbe dayanım testleri

 • Deterjan testleri

 • Ekolojik testler

 • Gübre testleri

 • Hazır gıda testleri

 • İçecek testleri

 • Jant testleri

 • Kapı testleri

 • Kapı ve pencerelerde CE işareti ve testleri

 • Kapı yangına dayanım testleri

 • Kemer testleri

 • Kimyasal madde testleri

 • Kişisel bakım ürünleri testleri

 • Kişisel koruyucu ekipman testleri

 • Konserve testleri

 • Kumaş testleri

 • Maden testleri

 • Meyve ve sebze testleri

 • Otomotiv testleri

 • Palet ve konteyner testleri

 • Raf ömrü testleri

 • Ses yalıtımı ve geçirgenliği testleri

 • Sızdırmazlık testleri

 • Su testleri

 • Tarım testleri

 • Titreşim ve şok testleri

 • UV yaşlandırma testleri

 • Yapı sektörü testleri

 • Yapı ürünleri akustik testleri

 • Yiyecek testleri

 • Yük dayanım testleri

Kuruluşumuz, birçok endüstriyel test hizmetleri verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.
BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dökümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.