BELGE

Sertifika

Toz Ölçümleri
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Toz Ölçümleri

Havada ince ince zerrecikler haline bulunan ve boyutları 100 milimikrondan daha küçük katı veya sıvı partiküllere toz denmektedir. Toz insanlarda solunum ve başka sağlık problemlerine neden olabilir ve hatta solunduğunda kişinin akciğer dokusuna zarar verebilir. Çalışma ortamlarında çalışanlarının görüşlerini bozarak çok tehlikeli durumlara da neden olabilir.

Toz Ölçümleri

Bu yüzden özellikle endüstriyel ortamlarda toz riskini sınırlandırmak için etkili önlemler alınmak zorundadır. Bunu yapmak için de havadaki parçacıkların boyutlarını ve miktarını bilmek gerekir. Gelişmiş laboratauvarlarda toz ölçümleri için çeşitli cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazlar, örneğin egzoz, tarımsal faaliyetler, ahşap, metal, kimyasal, plastik ve benzeri kaynaklardan yayılan solunabilir kristal silika tozunu ve kurum partiküllerini ölçmektedir.

Partikül sayacı adı verilen cihazlar, endüstriyel veya ofis ortamlarında temiz odalar veya çalışma ortamı hava kalitesini izlemek için sıklıkla kullanılmaktadır. Bu cihazlar genelde 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 ve 10 milimikron boyutlarında ölçüm yapmaktadır.

Hava kalitesi genelde birkaç göstergenin birarada değerlendirilmesi ile belirlenmektedir. Bunlardan birincisi farklı büyüklükte partiküller olan tozlardır. İkincisi formaldehid, benzen ve aseton gibi uçucu organik bileşiklerdir (VOC). Üçüncüsü ise karbon dioksittir.

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından açıklanan değerlere göre, bir metreküpte 10 milimikron toz konsantrasyonları ölüm riski yaratmaktadır. Bu boyutlarda toz parçacıkları genelde havada görülmez. Solunduğu zaman burun ve boğazdan kolayca geçebilir ve bronşlara ve akciğerlere yerleşerek çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bu yüzden partikül madde veya tozun tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi, çalışanların sağlık ve güvenliği bakımından ciddi bir endişe kaynağıdır. Tozun boyutları, vücutta nerede birikeceğinin ve nasıl bir etki yapacağının önemli bir göstergesidir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan toz ölçümlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında toz ölçüm hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen toz ölçüm hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Uygunluk Testleri
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.