BELGE

Sertifika

EUROLAB Laboratuvar A.Ş.

Akreditasyonlarımız

Bir yönetim sistemi, ürün veya hizmet için belgelendirme hizmeti alan işletmelere daha fazla güvence vermek için, belgelendirme kuruluşlarının yetkinliği, tarafsızlığı ve bağımsızlığı, bir akreditasyon kuruluşu tarafından değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır. Akreditasyon işlemleri uluslararası kabul görmüş standartlara uygun katı kriterlere göre yapılmakta ve değerlendirilmektedir. Doğrulama işlemi sonrasında da akreditasyon kuruluşu tarafından onaylanmaktadır.

Uygunluklarını bu şekilde kanıtlamak isteyen işletmelerin mutlaka akredite bir belgelendirme kuruluşundan hizmet almaları gerekmektedir. Bu sayede sahip oldukları rapor ve belgeler, dünyanın her yerinde geçerli olmaktadır.

Akreditasyon sistemi, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından ayrı olarak hazırlanan ve IAF Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum) tarafından yönetilen standartlara dayanmaktadır. Akredite bir sertifika kuruluşu tarafından sağlanan belgeler, resmi kuruluşlara, işletmelere, tüketicilere ve ilgili diğer taraflara güven vermektedir.

Günümüzün küresel boyutta gerçekleşen ticari ilişkilerinde, akredite bir belgelendirme kuruluşundan temin edilecek belgeleler bir gereklilik haline gelmiştir. İşletmeler tarafından, IAF sözleşmesine katılmış bir akreditasyon kuruluşu tarafından onaylanmış bir belgelendirme kuruluşunun seçilmesi, en doğru hareket olmaktadır.

Bu bakımdan kuruluşumuz EUROLAB Laboratuvar A.Ş., dünyanın saygın akreditasyon kuruluşlarından akredite olmuştur. Aşağıda sahip olunan akreditasyonların ayrıntıları yer almaktadır.

 • Merkezi ABD’de bulunan UAF, United Accreditation Foundation isimli akreditasyon kuruluşundan,

  • ISO/IEC 17021-1: 2015 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin denetim ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar)

  • ISO/IEC 17020: 2012 Conformity assessment - Requirements for bodies providing various types of ınspection services (Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli muayene hizmetlerini sağlayan kuruluşlar için şartlar)

 • Merkezi ABD’de bulunan UAF, United Accreditation Foundation isimli akreditasyon kuruluşundan aynı belgelendirme ve muayene hizmetleri için ayrıca akredite olmuştur. Bunun yanı sıra bir de laboratuvar çalışmaları için şu akreditasyonu almıştır:

  • ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Test ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar)

 • Yine merkezi ABD’de bulunan UAF, United Accreditation Foundation isimli akreditasyon kuruluşundan,

 • ECOmark® Ekolojik ürün belgelendirme

 • Merkezi Malezya’da bulunan IHI Alliance, International Halal Integrity Alliance isimli akreditasyon kuruluşundan,

  • TS OIC/SMIIC 1: 2011 Helal gıda genel kılavuzu standardı

Bu arada UAF, United Accreditation Foundation, IAF Uluslararası Akreditasyon Forumu üyesidir.Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.