BELGE

Sertifika

Cam Testleri
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Cam Testleri

Cam, çeşitli mutfak eşyaları, pencereler ve çeşitli süs eşyalarından bilgisayar teknolojilerine kadar en yaygın kullanılan yapı malzemelerinden biridir. Cam üretiminin ilk arkeolojik örneklerine Eski Mısır ve Mezopotamya bölgelerinde rastlanır. Bu ilk örnekler daha çok metal işlemler sırasında tesadüfen oluşmuş boncuklar veya cam eşyalardır.

Cam Testleri

Ancak cam üretiminde dönüm noktası, Suriye ve Filistinli işçilerin cam üfleme sanatını buldukları MÖ birinci yüzyılda olmuştur. Bu buluş ile cam üretimi büyük ölçüde değişmiş ve ucuz ve kolay üretilen bir malzemeye dönüşmüştür. Aynı dönemde camı Avrupa’ya Romalılar taşımıştır. Romalılar, camı o kadar çok kullanmışlar ki sadece kap ve mücevher yapımında değil, aynı zamanda mimari olarak da kullanmışlardır.

Modern zamanlarda da camın üretimi değişmemiştir. Yine aynı şekilde silika, soda külü ve kireçten oluşan kum aşırı sıcaklıklara ısıtılır ve arkasından şekillendirilir ve soğumaya bırakılır. Erimiş haldeki cam önceden tasarlanmış kalıplara dökülerek çeşitli şekiller kazandırılır.

Bu işlemler temelde basit görünse de farklı dayanıklılıkta ve farklı özelliklerde cam üretmek için içeriği katkı maddeleri ile zenginleştirilir ve çok hassas işlemler uygulanır. Üretim döngüsünün her noktasında sıcaklıkları dikkatli bir şekilde korumak gerekir. Bu bakımdan çeşitli süreçlerde farklı testler uygulanır ve camın istenen özellikte ve kalitede olması sağlanır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan cam testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 1279-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Cam esaslı yalıtım birimleri - Bölüm 1: Genel özellikler, yalıtım biriminin tanımlanması, yenileme kuralları, boyut toleransları ve görünüş kalitesi

  • TS EN 1279-2 ... Bölüm 2: Rutubet geçirgenliği için uzun süreli deney yöntemi ve gerekler

  • TS EN 1279-3 ... Bölüm 3: Gaz sızdırma hızı ve gaz derişim toleransları için uzun süreli deney yöntemi ve gerekler

  • TS EN 1279-5 ... Bölüm 5: Mamul standardı

  • TS EN 1279-6 ... Bölüm 6: Fabrika üretim kontrolü ve periyodik testler

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında cam test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen cam test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Endüstriyel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.