BELGE

Sertifika

Muayene

Kaldırma ve İletme Ekipmanları Muayenesi

Çalışma ortamlarında kullanılan makina ve ekipmanın düzenli kontrol ve muayeneleri, işletmeleri tehlikelerden uzak tutmak amacı ile yapılmaktadır.

Bu çalışmalarda işyerinde kullanılan kaldırma ve iletme ekipmanlarının ne zaman denetleneceği, kimin tarafından denetleneceği ve denetlemelerde özellikle üzerinde durulacak noktaların neler olduğu mutlaka önceden ayrıntıları ile belirlenmiş olmalıdır.

Periyodik kontrol ve muayene çalışmalarının ne sıklıkta gerçekleştirilmesi gerektiği, genel olarak şu faktörlere bağlıdır:

 • İlgili yasal düzenlemelerde yer alan denetleme periyodları

 • Geçmiş denetleme ve olay kayıtları

 • Farklı iş operasyonlarının sayısı ve boyutları

 • Kullanılan makina ve ekipmanın türü

 • Özellikle tehlikeli olan veya potansiyel tehlike barındıran ekipmanlar için iş süreçleri

 • Vardiya sayıları

 • Yeni iş süreçleri veya yeni kullanıma giren makinalar

Bunlar içinde özellikle yüksek tehlike veya yüksek riskli alanlar için bir kat daha fazla dikkat göstermelidir.

Makina ve ekipmanların yetkisiz çalışanlar tarafından kullanılması, güvenli olmayan hızlarda ve yük altında çalıştırılması, diğer güvenli iş uygulamalarının ihlal edilerek kullanılması, makina ve ekipmanlardaki güvenlik cihazlarının sökülmesi veya etkisiz hale getirilmesi, kusurlu makina veya ekipman kullanılması veya güvenli olmayan şekilde kullanılması, bazı özel apereyler kullanmak yerine çalışanların ellerini veya vücudunu kullanması, taşınan yükün doğru dengelenmemesi, aşırı yüklenmiş olması, makina ve ekipmanlar çalışır durumdayken ayarlama yapılması veya tamir edilmesi, kişisel koruyucu ekipman veya güvenlik cihazları kullanılmaması veya uygunsuz şekilde kullanılması, makina ve ekipmanların düzgün çalışmasını engelleyen güvenli olmayan, sağlıksız koşullar yaratılması ve asılı yüklerin, iskelelerin, şaftların veya açık kapakların altında durulması, hep tehlike yaratan riskli durumlardır. Makina ve ekipmanların kontrol ve muayeneleri kadar bu hususlara da dikkat edilmesi iş güvenliği ve çalışan sağlığı bakımından çok önemlidir.

Periyodik kontrol ve muayene çalışmaları sonunda, gereken düzeltici eylemin aciliyetini göstermek için gözlenen tehlikelere bir öncelik sırası verilmektedir. Örneğin küçük tehlikeler, uzun vadeli eylem gerektirmektedir. Ciddi tehlikeler kısa vadeli eylem gerektirir. Ancak büyük tehlikeler, acil eylem gerektirir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine birçok kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetleri vermektedir. Başlıca verilen hizmetlerden birkaçı şunlardır:

 • Kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetleri

 • Caraskal periyodik kontrol ve muayenesi

 • Forklift periyodik kontrol ve muayenesi

 • Halatlı çektirme (trifor) periyodik kontrol ve muayenesi

 • Kule vinç periyodik kontrol ve muayenesi

 • Vinç periyodik kontrol ve muayenesi

 • Lift periyodik kontrol ve muayenesi

 • Mobil vinç periyodik kontrol ve muayenesi

 • Platform periyodik kontrol ve muayenesi

 • Transpalet periyodik kontrol ve muayenesi

 • Zincirli çektirme (hubzug) periyodik kontrol ve muayenesi

 • Araç kaldırma lifti kontrol ve muayenesi

 • İstif makinası periyodik kontrol ve muayenesi

Kuruluşumuz, kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.
BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dökümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.