BELGE

Sertifika

İplik Testleri
Laboratuvar > Diğer Testler

İplik Testleri

Tekstil testleri, tekstil üretimi, dağıtımı ve tüketimi için önemli bir süreçtir ve farklı türdeki tekstil ürünlerinin özelliklerini belirleme süreci olarak tanımlanabilir. Bu test ve analizlerin ana amacı ürün performansını değerlendirmektir. Ürün performansı, son kullanım ile birlikte düşünülür ve testler bu çerçevede yapılır. Son kullanım performansını etkileyen önemli faktörler arasında iplik ve ipliği oluşturan elyaf testleri de bulunmaktadır.

İplik Testleri

İplik testleri, elyafın, ipliğin ve kumaşın doğasını, türünü ve karakterini kontrol etmek ve doğrulamak için yapılmaktadır. Bu testler ile ipliklerin lif uzunlukları, gücü, inceliği, olgunluğu ve mukavemeti belirlenmektedir. İplik mukavemetini gösteren unsurlar ise sayım ve büküm özellikleridir.

İplik ve dokumanın ana hammaddesi elyaftır. Elyaf belli yöntemlere uyularak ve kullanıma uygun şekillerde eğrilerek çeşitli türlerde iplik oluşturulmaktadır. Dolayısıyla ipliğin özellikleri belirlenirken, büküm miktarı, büküm sayısı ve büküm yönü ayrı ayrı ele alınmaktadır. İpliğin büküm miktarı ve yönü, kullanılan elyaf türüne ve ipin kullanım amacına göre farklıdır.

Gelişmiş laboratuvarlarda iplik testleri kapsamında başlıca şu testler yapılmaktadır: OE ring tayini, iplikten veya kumaştan iplik numarası, beyazlık indeksi tayini, renk ölçümü, renk kanat farkı, su geçirgenliği, yağmurlama testi, su emiciliği, su buharı geçirgenliği, hava geçirgenliği, yağ iticiliği ve leke tutmazlık testleri. Bu testler sırasında, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır. İşte bunlardan birkaçı:

  • TS 244 EN ISO 2060 Tekstil - İplikler - Doğrusal yoğunluk (birim uzunluk başına kütle) tayini - Çile metodu

  • TS EN ISO 2061 Tekstil - İpliklerde büküm tayini - Doğrudan sayma metodu

  • TS EN ISO 2062 Tekstil - Paketlerden alınan iplikler - Tek ipliğin kopma mukavemetinin ve kopma uzamasının tayini

  • ASTM D2256 İpliklerin gerilme özellikleri için tek telli yöntem ile standart test yöntemi

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında iplik test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Diğer test hizmetleri kapsamında verilen iplik test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Diğer Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.