BELGE

Sertifika

Bal Testleri ve Analizleri
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Bal Testleri ve Analizleri

Bal, doğal olarak oluşan bir üründür ve güvenliğini ve orijinalliğini sağlamak için sıkı gıda düzenlemelerine tabi tutulmuştur. Bal, insanların tüketiminden, sağlık ve güzellik ürünlerinden, tıbbi alanda kullanıma kadar çok çeşitli kullanımlara sahiptir. Gereksinimlere bağlı olarak, bal test edilebilir ve gücü ve etkinliği ve lekeli olup olmadığını kontrol edilebilir. Bal, potansiyel olarak antibiyotikler veya böcek ilaçları gibi iz safsızlıklar içerebilir.

Bal Testleri ve Analizleri

Tarih boyunca bal, gıda ve tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Bugün de yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir. Bu açıdan, balın bütünlüğü, bileşimi ve genel kalitesi, üreticiler ve tüketiciler için son derece önemlidir.

Balın nem içeriği, dünya standartlarında bal ticaretinde yerine getirilmesi gereken tek kompozisyon kriteridir ve temel bal standardıdır. Artan nem içeriği, fermantasyon geçirme yeteneğinin bir göstergesidir. Su içeriği yüksek olan balın kalitesi düşüktür. Glikoz ve fruktoz gibi basit şekerler, pH değeri 5’in altına indiği zaman parçalanarak hidroksimetilfurfural oluşturur.

Bu durum balda meydana gelen ısı ve depo değişikliklerinin ve genel tazeliğinin kaybolmasının bir ifadesidir. Balın asitlik derecesi, fermantasyon derecesinin ve dolayısıyla bal kalitesinin bir göstergesidir. Diastaz aktivitesi, balın depolanması ve ısıtılmasından etkilenen kalite faktörüdür ve tazeliğinin bir göstergesidir. Kül içeriği, bal esaslı çiçek kaynaklarının gösterilmesinde yardımcı olur.

Katalaz, balda doğal olarak bulunan çok önemli bir enzimdir ve zararlı hidrojen peroksitin su ve element oksijene dönüşümünü katalize eder. Balda, glukoz, sükroz, fruktoz ve galaktoz içeriğine ek olarak, yaygın olarak bulunan indirgeyici şekerler de analiz edilmektedir. Ayrıca balda toplam aerobik ve anaerobik plaka sayısı ve tür tanımlaması gibi mikrobiyolojik analizler de yapılmaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan bal testleri ve analizlerinde esas alınan başlıca standart şudur:

  • TS 3036 Bal

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında bal test ve analiz hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen bal test ve analiz hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Endüstriyel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.