BELGE

Sertifika

Tahribatsız Muayene
Muayene > Spesifik Muayeneler

Tahribatsız Muayene

Tahribatsız muayene (NDT, Non-destructive testing), malzemelerdeki süreksizlikleri belirlemek için, malzeme, bileşen veya düzenekleri veya parça veya sistemin hizmet verilebilirliğini, malzemeyi tahrip etmeden inceleme, test etme veya değerlendirme işlemidir. Yani muayene veya test işlemleri tamamlandığı zaman, malzeme hala kullanılabilir durumdadır.

Tahribatsız Muayene

Diğer test yöntemleri tahrip edicidir ve bu nedenle test işlemleri, malzemeler, bileşenler veya parçalar yerine sınırlı sayıda numune üzerinde gerçekleştirilir. Bu testlerde, darbe dayanımı, süneklik, nihai gerilme dayanımı, kırılma tokluğu ve yorulma dayanımı gibi malzemelerin fiziksel özellikleri tespit edilir. Ancak malzeme özelliklerinde süreksizlik ve farklılıklar sadece tahribatsız muayene ile daha etkili bir şekilde bulunur.

Bugün tahribatsız muayene yöntemi, üretim bütünlüğünü ve güvenilirliğini sağlamak, üretim süreçlerini kontrol etmek, üretim maliyetlerini düşürmek ve kalite seviyesini korumak için başvurulan bir yöntemdir. Üretim sırasında ve üretim ve montaj aşamalarında malzemelerin ve birleştirme işlemlerinin kalitesini anlamak için bu yöntem kullanılmaktadır.

Günümüzde en çok uygulanan tahribatsız muayene yöntemleri şunlardır: akustik emisyon testi, elektromanyetik test, kılavuzlu dalga testi, lazer test yöntemleri, kaçak test, mikrodalga testi, sıvı penetrant testi, manyetik parçacık testi, radyografik test, termal / kızılötesi test, ultrasonik test, titreşim analizi ve görsel test.

Özetle tahribatsız muayene, incelenen malzemenin bütünlüğünü maddi olarak bozmadan, malzemenin, parçanın, ürünün, kaynağın veya sistemin özelliklerini belirlemek için kullanılan bir test yöntemidir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve muayene çalışmalarında esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS EN 1330 Tahibatsız muayene - Terimler ve tarifler

  • TS EN ISO 10893 Çelik boruların tahribatsız muayenesi

  • TS EN 12543 Tahribatsız muayene - Endüstriyel x-Işını sistemlerinin tahribatsız muayenede kullanımı için odak noktalarının özellikleri

  • TS 13543 Betonarme yapılara uygulanabilecek tahribatsız muayene (NDT) yöntemleri

  • TS EN 1518 Tahribatsız muayene - Sızıntı kaynağı deneyi - Kütle spektrometresi sızıntı kaynağı tesbit cihazlarının karakteristikleri

Kuruluşumuz spesifik muayene hizmetleri kapsamında tahribatsız muayene hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Spesifik muayene hizmetleri kapsamında verilen tahribatsız muayene hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.
MUAYENE SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve iş ekipmanları için, ne tip bir survey veya muayene talep edildiği belirlenir.

MUAYENE SÜRECİ

Muayene Ortamının Hazırlanması

İlgili muayeneler konusunda uzman ekip yönlendirilerek kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler NDT veya görsel olarak gerçekleştirilir.

MUAYENE SÜRECİ

Raporun Sunulması

Muayenenin sonucunda edinilen veriler uzman denetmenler tarafından değerlendirilerek akredite muayene raporu işletmeye sunulur.

BAŞVURU YAP

Spesifik Muayeneler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.