BELGE

Sertifika

Enerji Testleri
Laboratuvar > Spesifik Testler

Enerji Testleri

Enerji kaynaklarının önemi konusu, önümüzdeki süreçte çok daha fazla konuşulacak ve daha fazla insan, doğal olarak yenilenmeyen kaynaklardan enerji almak yerine, yenilenebilir enerjiyi kullanmanın önemini farketmeye başlayacak. Yenilenemeyen enerji kaynakları, toprağın derinliklerinden gelen ve oluşumları binlerce yıl süren fosil yakıtları içermektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları ise, hızlı bir şekilde yenilenen ve uzun vadeli enerji ihtiyacını karşılayabilecek olan enerji kaynaklarıdır.

Enerji Testleri

Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının önemi gittikçe artmaktadır. Yenilenemeyen bir enerji kaynağı olan ham petrol çok fazla değil, 50 yıl içinde ortadan kalkmış olacaktır. Bu nedenle alternatif enerji kaynaklarına ihtiyaç giderek artmaktadır. Yenilenemez enerji kaynakları daha sonra değil, daha hızlı geliştirilmek zorundadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları, güneş ışığı, rüzgar, jeotermal, hareketli su, biyokütle ve biyoyakıtlardır. Çevreciler, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini anlatmaya çalışmaktadır.

Çünkü bu kaynaklar, doğaya daha az zarar veren temiz enerjiyi temsil etmektedir. Üstelik bir rüzgar türbini veya güneş enerjisi panellerini kurmak, petrol çıkarmaktan çok daha düşük maliyetlidir. Rüzgar ve güneş kaynakları, kullanılmakla tükenmez.

Barajlar ve hidroelektrik santralleri önemli miktarda elektrik üretmektedir ve su akmaya devam ettikçe üretmeye devam edecektir. Bugün okyanustaki dalgaların gücünden enerji üretme çalışmaları sürmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen enerji testlerinin temel amacı enerji verimli ürünler ve uygulamalarla çevreyi korumaktır. Enerji verimliliği performans testlerinde yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan test yöntemlerine ve standartlara uyulmaktadır.

İşletmeler için, tüketicilerin talepleri ve yasal yükümlülükler yüzünden, enerji verimliliği öncelikli bir konudur. Enerji performansını iyileştirmek, temiz ve sürdürülebilir enerji geliştirmek ve çevreyi korumak, bugün bütün işletmelerin önem verdikleri konulardır. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, işletmelere bu konuda destek olmaktadır.

Kuruluşumuz spesifik test hizmetleri kapsamında enerji test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Spesifik test hizmetleri kapsamında verilen enerji test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok spesifik test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Spesifik Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.