BELGE

Sertifika

Ekolojik Testler
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Ekolojik Testler

Ekoloji, ekosistem çalışmaları bilimidir. Ekolojik denge dendiği zaman, doğada yaşanan kademeli değişikliklere bağlı olarak genetik, türler ve ekosistem çeşitliliğinin nispeten sabit kaldığı bir organizmalar topluluğu içinde dinamik bir denge durumu ifade edilmektedir. Ekosistem içinde her türün sayısında istikrarlı bir denge bulunmaktadır.

Ekolojik Testler

Burada en önemli nokta, bir ekosistemdeki doğal dengenin korunmasıdır. Bu denge, yeni türlerin ortaya çıkması ile, bazı türlerin yok olması ile veya doğal tehlikeler ve insanların neden olduğu sebepler yüzünden bozulmaktadır.

Gelişim adına, ağaçlar ve bitki örtüsü yok edilirse, toprağı kullanma şekli değiştirilirse, yeşil alanlar gittikçe betona dönerse, bunlar sadece toprak ekolojisini değil aynı zamanda su dengesini de etkiler. Gelişimin hızlı olması, birçok istenmeyen sonuçlara yol açmıştır.

Ekolojik denge, insan, bitki ve hayvan gibi canlı organizmalar ve çevreleri arasındaki dengeyi tanımlamaktadır. İnsanlar ekolojik dengeyi sağlamada kilit bir rol oynamaktadır. Tüm canlı organizmalar için yeterli gıda bulunması ve bunun stabil olması, ekolojik dengenin varlığını yansıtır. Bu denge çok önemlidir, çünkü doğal çevrenin yaşaması, var olması ve istikrarı buna bağlıdır.

Oysa sanayide kullanılan binlerce tür kimyasal madde hem insan sağlığını hem de doğal ortamın geleceğini tehdit etmektedir. Ekosistem çeşitliliği giderek azalmaktadır. Su kaynakları tükenmekte, sucul organizmalar zehirlenmekte, biyobirikim yoluyla gıda zinciri etkilenmekte ve ekosistemde kalıcı değişiklikler izlenmektedir.

Bu nedenle ekolojik testlerin önemi son derece büyüktür. Bu testlerin yapılması ile işletmelerin, yasal düzenlemelere ve ilgili standartlara uymaları güvence altına alınmış olmaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan ekolojik testlerinde yerli veyabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır.

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında ekolojik test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır. Bu şekilde ekolojik dengenin bozulması, doğanın tahrip olması, küresel ısınmanın önlenmesi ve iklim değişikliklerine karşı bir ölçüde katkı sağlanmış olmaktadır.
Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen ekolojik test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Endüstriyel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.