BELGE

Sertifika

Çevreye Duyarlı Tasarım Testi ve Belgelendirmesi
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Çevreye Duyarlı Tasarım Testi ve Belgelendirmesi

Günümüzde birçok gelişmiş ülke, çevreye duyarlı tasarımı teşvik etmekte ve doğal ortamın gelecek nesiller için bir varlık olmaya devam etmesini sağlamaktadır.

Çevreye Duyarlı Tasarım Testi ve Belgelendirmesi

Çevreye duyarlı tasarım çalışmaları ile, nerede ve nasıl üretim yapılacağına yönelik kılavuz ilkeler oluşturulmakta, doğal çevre ve doğal yaşam korunmakta ve insanların yaşam kalitesi yükseltilmektedir.

Sanayi ve TicaretBakanlığı tarafından 2010 yılında Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, enerji ile ilgili ürünlerin tüketicilere sunulması için, bu ürünlerin tasarımında uyulması olan zorunlu koşulları açıklamaktadır. Bu şekilde enerji verimliliği, çevre koruma düzeyi ve enerji arz güvenliği sağlanmış olmakta ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı verilmiş olmaktadır.

Herşeyden önce kapsama giren ürünlerin piyasaya sunulması için, ilgili yasal düzenlemelerde yer alan koşulları karşıladıklarına ifade eden CE işaretini taşıması gerekmektedir. İşletmeler piyasaya sunulan ürünlerin ilgili yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlamakla ve Avrupa Birliği uygunluk beyanını ve teknik dosyayı hazırlamakla yükümlüdür.

Ürünler için çevreye duyarlı tasarım parametreleri, söz konusu yönetmeliğin eklerinde yer almaktadır. Örneğin ürün tasarımı ile ilgili önemli çevresel boyutlar şu bazda tanımlanmıştır: ham madde seçimi ve kullanımı, üretim, paketleme, taşıma ve dağıtım, kurulum ve bakım, kullanım ve kullanım ömrü tamamlanmış ürünün bertaraf edilmesine kadar olan durumu.

Aynı zamanda kaynakların tahmini tüketimi, gürültü, titreşim, radyasyon ve elektromanyetik alanlar gibi fiziksel etkenler yüzünden oluşan kirlilik, havaya, suya ve toprağa yapılan tahmini emisyon, çıkması beklenen atık miktarı ve yeniden kullanım ve geri dönüşüm olanakları dikkate alınmalıdır.

Çevreye duyarlı tasarım çalışmalarında ürünün ağırlığı ve hacmi, kullanımı sırasında tükettiği enerji, su ve diğer kaynaklar, geri dönüşüm ile kazanılan malzemelerin kullanımı, insan sağlığına veya çevreye tehlikeli olan maddelerin kullanımı, gerekli olan sarf malzemelerinin miktarı ve içeriği, yeniden kullanım ve geri dönüşüm kolaylığı ve oluşan atık ve tehlikeli atık miktarı dikkate alınmalıdır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında çevreye duyarlı tasarım testi ve belgelendirmesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen çevreye duyarlı tasarım testi ve belgelendirmesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Uygunluk Testleri
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.