BELGE

Sertifika

Yiyecek Testleri
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Yiyecek Testleri

Bugün gıda sektöründe, kalite yönetim sistemi, uzun vadede var olabilmek ve büyümeyi desteklemek için önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Bu konuda HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi, uluslararası standartlara göre gıda güvenliğini sağlamak için tasarlanmış önleyici bir sistemdir.

Yiyecek Testleri

Bu sistem, şu üç tehlike kaynağından kaçınarak, tüketicilerin sağlık ve güvenliğine uygun yiyecekler üretildiğini kanıtlamaktır: biyolojik tehlikeler, kimyasal tehlikeler ve fiziksel tehlikeler. Biyolojik tehlikeler çeşitli bakterilerin neden olduğu mikrobiyal tehlikelerdir.

Kimyasal tehlikeler, tarımda kullanılan kimyasal maddelerin yarattığı kirlenme ve gübreler, ilaçlar ve koruyucu maddeler gibi gıda katkı maddelerinin neden olduğu tehlikelerdir. Fiziksel tehlikeler ise yiyeceklere karışan cam, metal, ahşap ve plastik gibi istenmeyen maddelerin neden olduğu tehlikelerdir.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen yiyecek testleri, gıda ürünlerindeki tehlikeleri tanımlamak için bilimsel analizlere dayanan önemli bir süreçtir. Kalite kontrolünü desteklemek için ürün ve üretim sürecinin kalitesi ile ilgili analitik veriler elde edilmektedir. Kalite kontrolünün amacı, hammaddede veya üretilmiş ürünlerdeki kirlenmeyi tanımlamaktır.

Laboratuvar testleri, yiyeceklerdeki bileşenlerin seçimi, gıda işleme tasarımı, raf ömrü çalışmaları ve ürünlerin duyusal değerlendirmesi dahil olmak üzere, yeni ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi açısından da çok önemlidir. Ayrıca gıda ürünlerinin farklı ülkelere ithal ve ihraç işlemlerinde de ilgili yasal düzenlemelere uyulmasını sağlamak bakımından da laboratuvar testleri önemli olmaktadır.

Yiyecek maddeleri üreten işletmeler, bu ürünlerin kirletici ve kalıntı bırakmayan ve güvenilir olmasını sağlamak ve tüketicilere doğru beslenme bilgileri sağlamak zorundadır.

Başlıca gerçekleştirilen yiyecek testleri şunlardır:

  • Analitik kimya testleri (katkı maddeleri, gıda boyaları, kirleticiler, koruyucular, mineraller ve iz elementlerin incelenmesi)

  • Gıda mikrobiyolojisi testleri (gıdaları kirleten mikroorganizmaların, patojenlerinin ve gıda zehirlenmelerinin incelenmesi)

  • Gıda beslenme analizleri (yiyeceklerin besin içeriğinin incelenmesi)

  • Besin alerjeni testleri (tahıllar, yumurta, yer fıstığı, fındık, süt ve soya fasulyesindeki glütenin incelenmesi)

  • Duyusal testler (görünüş, koku, tat, dokunma ve duyma özelliklerinin belirlenmesi)

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında yiyecek test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen yiyecek test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Endüstriyel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.