BELGE

Sertifika

İstif Makinası Periyodik Kontrol ve Muayenesi
Muayene > Kaldırma ve İletme Ekipmanları Muayenesi

İstif Makinası Periyodik Kontrol ve Muayenesi

İstif makinaları çok kullanışlı makinalardır ve her sektörden işletmeler, depolama faaliyetlerinde bu makianaları kullanmaktadır. Bu makinalar olmadan, depoların verimli, hızlı ve kolay bir şekilde çalışması mümkün değildir.

İstif Makinası Periyodik Kontrol ve Muayenesi

İstif makinaları genel olarak ağır yükleri ve malzemeleri bir yerden bir yere hızlı ve daha az çabayla taşımak ve istiflemek için kullanılmaktadır. Bu makinaların en büyük avantajı, yüksek yerlere ulaşabilmesidir. Ayrıca istif makinaları dar alanlarda çalışmak üzere tasarlanmış kompakt makinalardır. Yüksek manevra kabiliyetine sahiptir ve farklı yükleri kaldırabilir. Bir kısım istif makinaları 5000 kg’ın üzerinde yük taşıyabilir.

İstif makinalarının bir özelliği de bakım kolaylığıdır. Bu makinalar, basit işletim ve bakımla kullanılabilmektedir. Ancak uygun ve düzenli yapılacak bakımlar istif makinalarının daha uzun ömürlü olması açısından önemlidir. Bugün bütün kaldırma ve iletme ekipmanlarında olduğu gibi istif makinaları için de işletmelerin önleyici bakım yapmaları gerekmektedir.

Bugün üretilen istif makinaları, çok geliştirilmiştir ve operatörlerin ve diğer tüm çalışanların güvenliği ön planda tutulmaktadır. İstif makinalarını kullanacak operatörlerin eğitimli ve deneyimli olması beklenmektedir. İstif makinalarının bir kısmı benzinli, dizel veya propanla çalışmaktadır. Bir kısmı ise elektriklidir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve muayene çalışmalarında esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS 10689 Paletli istifleyiciler ve yüksek kaldırma platformlu istif makinaları kararlılık deneyleri

  • TS 10123 ISO 2328 İstif makinaları (forklifler) - Kancalı tip çatal kollar ve çatal kol taşıyıcı tablaları - Bağlama boyutları

  • TS 10124 İstif makinaları (forklift) - Çatal kollar-Boyutlar

  • TS 10125 İstif makinaları (forklift) - Kancalı tip - Çatal kollar - Terimler

  • TS 10201 ISO 3184 İstif makinaları - Ulaştırma ve ayaklı tip - Kararlılık deneyleri

Kuruluşumuz kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetleri kapsamında istif makinası periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetleri kapsamında verilen istif makinası periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.
MUAYENE SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve iş ekipmanları için, ne tip bir survey veya muayene talep edildiği belirlenir.

MUAYENE SÜRECİ

Muayene Ortamının Hazırlanması

İlgili muayeneler konusunda uzman ekip yönlendirilerek kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler NDT veya görsel olarak gerçekleştirilir.

MUAYENE SÜRECİ

Raporun Sunulması

Muayenenin sonucunda edinilen veriler uzman denetmenler tarafından değerlendirilerek akredite muayene raporu işletmeye sunulur.

BAŞVURU YAP

Kaldırma ve İletme Ekipmanları Muayenesi
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.