BELGE

Sertifika

Uygunluk Belgelendirme Testleri
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Uygunluk Belgelendirme Testleri

Hemen her sektörde, ürünlerin, işlemlerin veya sistemlerin kabul edilmiş standart kriterlerini karşıladığını kanıtlayan, tarafsız ve bağımsız hareket eden bir kuruluş tarafından doğrulanması önemlidir. Bu belgelendirme çalışmaları, bir takım testlerin, ölçümlerin, muayenelerin ve denetimlerin sonuçlarına dayanır ve doğal olarak tüketicilere güven verir. Çünkü işletmenin ürünleri veya sistemi, yetkili bir üçüncü kuruluş tarafından, yayınlanmış ulusal ve uluslararası endüstri standartlarına göre ayrıntılı olarak değerlendirilmiş olmaktadır.

Uygunluk Belgelendirme Testleri

Genel olarak uygunluk belgelendirme, herhangi bir ürünün, standartlarda ve pazarın talep ettiği koşullara uygun özelliklerde belirtilen güvenlik, kullanıma uygunluk ve değiştirilebilirlik özellikleri ile uyumlu olduğunu ifade etmektedir.

Uygunluk belgelendirme, örneğin işletmelerin, kalite, çevre ve başka yönetim sistemlerinin ilgili standartlara uygun faaliyet gösterdiğini kanıtlamaktadır. Yönetim sistemleri standartları, bir işletmenin ürünlerini üretmek veya hizmetlerini sunmak için uyguladığı yönetim süreçleridir.

Üretici firmaların, standartlara uyması yönünde yasal bir zorunluluk bulunmuyorsa, uygunluk belgelendirme tamamen isteğe bağlıdır. Bu durumlarda, işletmelerin, ürünleri için belli bir standarda uygunluk belgesi almaları, bir yandan ürünlerinin kalitesini gösterirken, bir yandan da piyasada stratejik bir rekabet avantajı kazanmış olmaktadır. Her iki durumda da tüketicilere güven vermiş olmaktadır.

Bunun yanı sıra, CE işareti uygulaması, ürünlerin Avrupa Birliği direktiflerine uygunluğunu garanti eden önemli bir uygulamadır. İşletmeler Avrupa Birliği pazarlarında işlem yapmak istiyorsa, ürünleri üzerinde CE işaretinin bulunması gerekmektedir. Ancak her ürünün CE işaretine sahip olması gerekli değildir. Sadece direktiflerde yer alan ürünler için CE işareti konulabilir. Her direktif belli bir ürün kategorisini kapsamaktadır.

Günümüzde, her gün milyonlarca ürün ve hizmet belli sınırlar içinde üretilmektedir ve bu ürün ve hizmetlerin çoğu, standartlara, yasal düzenlemelere ve teknik şartnamelere uygunluk ve güvenlik açısından test edilmek zorundadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından verilen uygunluk belgelendirme hizmetlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında uygunluk belgelendirme hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen uygunluk belgelendirme hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Uygunluk Testleri
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.