BELGE

Sertifika

Boyut Kontrol Testleri
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Boyut Kontrol Testleri

Boyutsal kontrol yöntemi, tasarlanmış mesafeler ve açılar oluşturarak iki nokta arasındaki mesafeyi ve alanı belirlemek için doğru ölçümlemelerin yapıldığı bir tekniktir. Bu tür kontrol testleri birçok sektörde üretim tesislerinde yıllardır kullanılmaktadır.

Boyut Kontrol Testleri

Boyut kontrol testlerinin en yaygın yapıldığı alanlar endüstriyel ölçümler, üç boyutlu modellemeler, boru birleştirme işleri, topografik araştırmalar, madencilik çalışmaları, hizalama işleri, yapısal çelik işleri, sondaj kulesi hizalamaları, üretim çalışmaları, gemi onarımı ve inşaatı ve lazer tarama işleridir.

Boyutsal kontrol, doğru boyutsal değerlere sahip olma işlemi olarak tanımlanabilir. Bu işlemde daha önceden belirlenmiş bir referans ölçütüne dayanılmaktadır. Gelişmiş laboratuvarlar tarafından yapılan boyut kontrol testlerinde elde edilen veriler işletmelerin tercih ettiği bir formata dönüştürülerek, hızlı ve kolay veri değerlendirme ve problem çözme imkanı sunulmaktadır.

Medikal cihazlar sektöründe de boyut kontrol testleri yapılmaktadır. Fiziksel testler arasında gerçekleştirilen boyut kontrol testlerinde, teşhis ve tedavi işlemlerinde kullanılan bütün medikal cihazların doğru ölçüm, test ve analiz hizmeti verebilmesi, sonuçların güvenilir olması, bu cihazların boyutların hassas olarak belirlenmiş olmasına bağlıdır.

Boyutsal kontrol yöntemi geleneksel araştırma ekipmanlarının ve ilkelerinin uygulanmasına dayanan bir uzman araştırma tekniği olarak görülür. Ancak cihazlar, ekipmanlar, borular ve monte edilmiş modüller gibi endüstriyel donanımlara da uygulanmaktadır. Özellikle üretim sektöründe bu testlerden amaçlanan, gereksiz bir yeniden işleme olmadan, her şeyin ilk defada uymasını sağlamaktır.

Bu şekilde ögeleri doğru bir şekilde ölçmek ve fazladan yapılacak işçilik maliyetlerinin önüne geçmektir. Yani boyutsal kontroller yapıldığında, her şey ilk kez kullanıma uygundur ve herhangi bir yeniden işleme veya düzeltme ihtiyacı en aza inder. Ayrıca doğru montaj, işletmelerde stresi azaltır ve bakım maliyetlerini düşürür.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan boyut kontrol testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında boyut kontrol test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen boyut kontrol test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Uygunluk Testleri
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.