BELGE

Sertifika

Spesifik Testler
Laboratuvar > Diğer Testler

Spesifik Testler

Bütün sektörlerde gerçekleştirilen ürün testlerinin, kalite, güvenilirlik ve dayanıklılık için önemi tartışılmaz. Ürün geliştirme, zaman, yaratıcılık ve kaynak kullanımı demektir. Geliştirme sürecinin en önemli süreci, kalite, güvenilirlik ve dayanıklılık testleridir.

Spesifik Testler

İşletmeler, ürünlerin beklenen performansı göstereceğinden emin olmak ister. Bu kalitenin göstergesidir. Ayrıca koşullar uygun olmasa bile, ürünlerden her durumda aynı performası göstermesi beklenir. Bu ise güvenilirlik ve dayanıklılıktır.

Tıbbi cihazlar gibi bazı ürünlerin güvenlik ve etkinliğini değerlendirmek için, yasal düzenlemeler çerçevesinde bir takım inceleme, denetim ve onay süreçleri gerekmektedir. Bu cihazlar, insan yaşamını destekleyen veya sürdüren cihazlardır ancak gerekli test ve denetimlerden geçmeyen cihazlar insan sağlığı için tehlike de yaratabilir.

Üretici firmalar ürünleri ile ilgili iddialarını desteklemek için sağlam, tarafısız ve bağımsız hareket eden üçüncü taraf kuruluşlara gitmek zorundadır. Bu tür kuruluşlar ya kendi bünyelerindeki gelişmiş laboratuvarlarda ya da anlaşmalı oldukları akredite laboratuvarlarda bu tür test ve ölçümleri yapmaktadır.

Spesifik test türleri arasında, kalite güvencesi, ürün güvenilirliği ve yaşam döngüsü testleri bulunmaktadır. Bu testler genelde ürün geliştirme aşamaları sırasında yapılır. Sonuç kriterleri, gerçekçi beklentilere dayanmak zorundadır. Ürünü oluşturan bileşenler bu bakış açısı ile değerledirilir.

Örneğin elektroniklerin veya hammaddenin belli bir kalitede olması gerekir. Tıbbi bir cihaz üretiliyorsa, bu cihazlardaki bileşenler, tıbbi olmayan tüketici elektroniği ürünlerinden daha yüksek bir standarda sahip olmalıdır. Üretim işlemi sırasında, ürünün işlevselliğini test etmek, kalite sürecinin bir parçasıdır. Güvenilirlik testlerinin temel amacı, uzun vadede ve uygun çalışma ortamlarında performans ve dayanıklılığı ölçmektir.

Ürünlerin stres testleri, tasarım zayıflıklarını ve özel montaj ve malzeme problemlerini bulmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, yüksek derecede hızlandırılmış ömür testi ve yüksek derecede hızlandırılmış stres testi gibi spesifik testler yapılmaktadır. Bu testler bir ürünün kullanım ömrü boyunca karşılaşabileceği gerçek yaşam koşullarını simüle etmektedir.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında spesifik test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Diğer test hizmetleri kapsamında verilen spesifik test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Diğer Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.