BELGE

Sertifika

Kimyasal Madde Maruziyeti Ölçümleri
Laboratuvar > Diğer Testler

Kimyasal Madde Maruziyeti Ölçümleri

Birçok sektörde çalışanlar, soluma, yutma veya cilt yolu ile bir takım kimyasal maddelere maruz kalmaktadır. Bu maruziyet insan sağlığı üzerinde kısa veya uzun vadede zararlı etkilere neden olmaktadır. Kısa süreli maruziyetler zehirlenme, ciltte veya gözlerde yanma, tahriş ve bazı alerjik reaksiyonlar şeklindedir.

Kimyasal Madde Maruziyeti Ölçümleri

Uzun süreli maruziyetler ise kanser, üreme problemleri ve nörotoksik etkiler şeklindedir. Genel olarak kimyasal maddelere maruz kalmanın sağlığa etkileri, maruz kalma yoğunluğuna, yani maruz kalmanın dozu veya konsantrasyonuna, maruz kalma sıklığına, süresine ve söz konusu kimyasal maddenin toksikolojik yapısına bağlı olarak farklı olmaktadır.

Bazı kimyasal maddeler çok düşük konsantrasyonlarda ve kısa bir süre maruz kalındığına bile açıkça tehlikelidir. Bazıları ise çok yüksek konsantrasyonlarda ve uzun bir süre maruz kalındığında tehlikelidir.

Üretimde kimyasal maddeler kullanılan çalışma ortamlarında, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, sağlık gözetimlerinin yapılması ve kimyasal madde maruziyeti bakımından bu kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formlarının tutulması gerekmektedir. İşletmeler kimyasal maddeler ile ilgili sağlık risklerini ve maruziyet seviyelerini bilmek ve gerekli önlemleri önceden almak zorundadır. Ayrıca bu denetimler belli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Gelişmiş laboratuvarlar tarafından, kimyasal madde maruziyet riskini belirlemek için ortamda uçucu organik madde (VOC) ölçümleri ve kişisel VOC maruziyet ölçümleri yapılmaktadır. İşletmeler risk değerlendirme çalışması yapmak ve güvenlik ve sağlık yönünden riskli işlerde çalışanların sağlık ve güvenliğini takip etmek zorundadır.

Kimyasal maddelerle çalışılan işletmelerde ortam ölçümleri ve sağlık gözetimleri için uygun yöntemler kullanılmalıdır. İşletmeler, iş sağlığı ve güvenliği açısından çalışma ortamında kimyasal maddelere maruziyet risklerini tespit etmeye yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen kimyasal madde maruziyeti ölçümlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında kimyasal madde maruziyeti ölçüm hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Diğer test hizmetleri kapsamında verilen kimyasal madde maruziyeti ölçüm hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Diğer Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.