BELGE

Sertifika

Mineral Analizleri
Laboratuvar > Diğer Testler

Mineral Analizleri

Mineral analizleri, mineral türünü tanımlamaya yardımcı olan birkaç yöntem içermektedir. Elementler mineralleri ve mineraller kayaları oluşturmaktadır. Bu yüzden aslında laboratuvar ortamında veya sahada mineralleri test etmek, kayaların tarihi geçmişini, verilere, bölgelere, metamorfik tarihe ve ilgili proseslere dayanarak anlamak için esastır. Jeologlar bir kaya parçasındaki mineralleri tanımlamak için çeşitli özellikleri incelemektedir.

Mineral Analizleri

Gelişmiş laboratuvarlarda çok farklı kalitatif ve kantitatif mineral analizleri yapılmaktadır. Araştırmanın amaçlarına ve çalışılan örneklerin özelliklerine göre farklı spesifik analiz yöntemleri geliştirilmiştir. Bugün madencilik faaliyetlerinde olsun gıda sektöründe olsun mineral analizleri son derece önemlidir ve yaygın olarak yapılmaktadır.

Laboratuvarların başlıca faaliyet alanı, gıda numuneleri, su numuneleri, gıda ile temas eden malzemeler ve yem numunelerinde mineral, ağır metal ve talep edilmesi durumunda diğer elementlerin belirlenmesi ve incelenmesi çalışmalarıdır.

Analizleri yapılan başlıca mineraller, sodyum, potasyum, fosfor, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, bakır, krom, nikel ve selenyum mineralleridir. Mineral örnekleri, cinsine göre Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS) ve İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS) cihazları kullanılarak analiz edilmektedir.

Günümüzde gıda teknolojileri hızla gelişmekte ve tüketiciler daha fazla bilinçlenmektedir. Gıda güvenliğinin sağlanması ve kalite kontrollerinin yapılması, insanların sağlığı ve gıda güvenilirliği bakımından büyük önem taşımaktadır. Mineral analizleri gıdaların besleyici değerlerinin belirlenmesinde önemlidir. İnsan sağlığını doğrudan etkileyecek minerallerin varlığının tespit edilmesi çalışmaları, kısaca mienral analizleri, gıda ve ürün güvenilirliğini sağlamak için gerçekleştirilmektedir.

Örneğin demir, gıda maddeleri içinde belli oranda doğal olarak bulunmaktadır. Ancak siyah zeytin üretiminde siyahlaşmayı arttırmak amacı ile demir içeren gıda boyaları kullanılmaktadır. Bakır, gıdalarda iz miktarlarda doğal olarak bulunmaktadır. Ancak bazı tarımsal faaliyetlerde bakır içeren ilaçlar kullanılmaktadır.

Çinko, çok sayıda vitamin ve mineral ilaçların bileşenidir. Erken yaşlanmayı önleyen antioksidan özellikler taşır. Et ürünleri ve kuru yemişlerde çok miktarda bulunmaktadır. Ancak her ne tür olursa olsun bütün doğal yollardan vücuda alınmayan fazla miktarda mineraller, insan sağlığı için zararlıdır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında mineral analiz hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Diğer test hizmetleri kapsamında verilen mineral analiz hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Diğer Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.