BELGE

Sertifika

EUROLAB Laboratuvar A.Ş.

Akredite Onaylı Sertifikasyon

Belgelendirme işlemleri, bir işletmenin standartlara uygunluğu belirleyen yetkili bir kuruluş tarafından, standartlarda yer alan gerekliliklere uygun olarak faaliyet gösterdiğini kanıtlama çalışmasıdır. Bu kuruluşlar genel olarak belgelendirme kuruluşları olarak da bilinmektedir. EUROLAB Laboratuvar A.Ş., bu şekilde faaliyet gösteren bir belgelendirme kuruluşudur. Aynı zamanda EUROLAB akredite onaylı bir belgelendirme kuruluşudur.

EUROLAB, ilgili standartlar doğrultusunda işletmeleri değerlendirmek için, uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olmuştur. Aldıkları belgelerin uluslararası alanda geçerli olması için, işletmelerin mutlaka akredite belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir.

EUROLAB, bu yetkiyi, Merkezi ABD’de bulunan UAF, United Accreditation Foundation, Merkezi Avusturya’da bulunan ÖSAS, Österreich Spezial Akkreditierungs Service, Merkezi Malezya’da bulunan IHI Alliance, International Halal Integrity Alliance ve ülkemizden TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu isimli akreditasyon kuruluşuna başvuru aşamasındadır.

EUROLAB, belgelendirme çalışmalarını tarafsız ve bağımsız bir anlayış ile ve hızlı bir şekilde sonuçlandırmaktadır. Belgelendirme çalışması talep edecek işletmeler açısından uluslararası kabul görmüş standartlara uygun, güvenilir ve tarafsız bir hizmet almak önemlidir ve EUROLAB, işletmelere bunun garantisini vermektedir.

Akredite onaylı bir sertifikasyon kuruluşu olarak EUROLAB, çalışanlarının niteliklerini, eğitim düzeylerini ve yetkinliklerini takip etmektedir. Keza gerekli deneyim ve sektör uzmanlığına sahip teknik elemanlara ve ileriteknolojilere sahiptir. Düzenlediği rapor ve belgeler ülke içinde ve ulusalarası piyasalarda tanınmaktadır ve bağımsız ve tarafsız bir şekilde hareket edeceğini garanti etmektedir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dökümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.

Çevreye Duyarlı Faaliyet

Çevreye Duyarlı Faaliyet

Günümüzde her sektörden işletmelerin üzerinde, çevreye duyarlı olmaları yönünde artan bir baskı görülmektedir. Toplum, öncesine göre çevre konusunda daha fazla bilinçlidir ve işletmelerden çevre konusunda daha duyarlı olmalarını beklemektedir. Bu baskılar yüzünden işletmeler, çevreye duyarlı uygulamalar yapmak ve bu uygulamalarını uluslararası alanda kabul gören belgelerle kanıtlamak eğilimindedir. Ancak hala bir kısım işletmelerin ...

Bağımsız ve Tarafsız Değerlendirme

Bağımsız ve Tarafsız Değerlendirme

Bir işletme güvenilirliğini sağlamak için, değerlendirme süreçleri ve uyguladığı politikalar, tüm yönetim ve etkinlik faaliyetlerini içeren her türlü işlemden bağımsız ve tarafsız olmak zorundadır. Tarafsızlık, faaliyetler sırasında uygulanan süreçlerde, kapsamda ve metodolojide, başarıları ve zorlukları göz önünde bulundurarak önyargıdan uzak olmaktır. EUROLAB Laboratuvar A.Ş., bunu başarmış bir belgelendire ve değerlendirme kuruluşudur ve tüm faaliyetlerinde bağımsız ve tarafsız davranmaktadır.

Her Zaman İşletmelerden Yana

Her Zaman İşletmelerden Yana

Gittikçe globalleşen dünyamızda bir mal veya hizmet üreten firmalar, uluslararası alanda başarılı olmak için rekabet güçlerini arttırmak zorundadır. Rekabetin baş faktörü ise, tüketicilere güvenilir, sağlıklı ve kaliteli ürünler sunabilmektedir. İşletmeler açısından sadece bunu sağlamak da yetmemekte, ayrıca bu durumlarını kanıtlamak zorunda kalmaktadır. Bu noktada faaliyetlerini, süreçlerini, uygulamalarını, ürünlerini ve sistemlerini belgelendirmek zorundadır.

Hızlı Süreç Yönetimi

Hızlı Süreç Yönetimi

Her işletmede günlük iş uygulamalarında, en alt çalışandan en üst yöneticiye kadar, süreçlerin doğru ve hızlı yönetilmesi gerekmektedir. İş süreçlerinin tasarlandığı şekilde uygulanması ile, işletmede operasyonel verimlilik artar, ürünlerin tüketicilere sunulma süresi hızlanır, yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarına uyum sağlanır ve en önemlisi geliştirilmiş süreç kontrolü, düzenleme ve izleme metodları ile mevcut standartlara uygun faaliyet gösterilir.Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.