BELGE

Sertifika

Kimyasal Analizler
Laboratuvar > Diğer Testler

Kimyasal Analizler

Kimyasal analizler ve kimyasal testler, herhangi bir kimyasal maddenin veya bileşiğin güvenliğini, kalitesini, verimliliğini, kontrolünü, tutarlılığını ve günlük yaşamı etkileyen çok önemli laboratuvar çalışmalarıdır.

Kimyasal Analizler

Kimyasal analizlerin birçoğu birbirleri ile örtüşen geniş bir alana yayılmaktadır. Örneğin, biyolojik, inorganik, enstrümantal, kalitatif, kantitatif, organik ve klasik kimyasal analizler gibi. Bu analizler kumaş, toprak, plastik, gaz, su, ağaç, vücut dokusu ve benzeri herhangi bir alanda yapılabilir.

Günümüzde kimyasal analiz sonuçları, sadece araştırmalarında bilim insanlarını değil, aynı zamanda günlük yaşmda bütün insanları ilgilendirmektedir. Kimyasal analiz, bir maddenin kimyasal bileşimini tanımlamak ve ölçmek için kullanılan tekniklerdir. Analitik kimyada temelde iki dal bulunmaktadır: nitel analizler ve nicel analizler. Ya da kalitatif analizler ve kantitatif analizler.

Nitel kimyasal analizler, bir kimyasal madde örneğinde belli bir elementi veya bileşiği tanımlamak için yapılmaktadır. Nicel kimyasal analizler ise belli bir kimyasal madde örneğinin kalitesini ve konsantrasyonunu belirlemek için yapılmaktadır. Dolayısıyla, örneğin bir tuz numunesinin klor elementi içerip içermediğini belirlemek nitel (kalitatif) bir analizdir. Bir tuz numunesinde bulunan klor yüzdesinin ölçülmesi ise nicel (kantitatif) bir analizdir.

Kısaca kalitatif analiz, bilinmeyen bir malzeme örneğinde bulunan element ve bileşiklerin tespit edilmesidir. Bu analizlerde inorganik bileşiklerin elementel bileşimleri belirlenmektedir. Esas olarak bir çözeltide bulunan iyonlar tespit edilmektedir. Çözelti daha sonra, belli iyonların karakteristik tepkimelerini test etmek için çeşitli reaktiflerle muamele edilmektedir.

Basit nitel analiz için, herhangi bir cihaz kullanmak gerekmeyebilir. Çünkü genel olarak renk ve koku gibi özellikler mekanik yardım olmadan gözlemlenebilir. Diğer ön analizler ise basit aletlerin kullanımını gerektirebilir.

Ancak daha karmaşık yöntemler ve araçlar arasında spektroskopi, floresans testleri, kromatografi, polarografi ve elektroforez bulunmaktadır. Genel olarak, analiz edilen madde ne kadar küçükse, o kadar karmaşık ekipman gerekir. Niteliksel kimyasal analizler, tıp ve kriminoloji alanlarında yaygın uygulanmaktadır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında kimyasal analiz hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Diğer test hizmetleri kapsamında verilen kimyasal analiz hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Diğer Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.