BELGE

Sertifika

EUROLAB Laboratuvar A.Ş.

Belgelendirme Hizmetleri

Uluslararası kuruluşlar tarafından birçok alanda yönetim sistemleri geliştirilmekte, ürün standartları oluşturulmakta, laboratuvar hizmetleri kapsamında ölçüm, test, analiz ve değerlendirme standartları yayınlanmakta, muayene, gözetim, kontrol ve denetim hizmetlerine yönelik sistemler kurulmaktadır.

Bu sistemleri kuran, yöntemleri uygulayan ve belirlenen standartlara uygun bir ürün veya hizmet üreten işletmelerin, ilgili standart veya teknik düzenlemelere ne derece uygun faaliyet gösterdiklerinin, tarafsız ve bağımsız hareket eden üçüncü taraf bir kuruluş tarafından tespit edilmesi çalışmalarına belgelendirme çalışmaları denmektedir.

Tarafsız ve bağımsız hareket eden üçüncü taraf kuruluşların bu tür gözetim ve denetim fonksiyonlarını yerine getirmeleri ise, bu konuda yeterli olduklarını kanıtlayan akreditasyon sürecinin tamamlanmış olmasını gerektirmektedir.

Akreditasyon işlemi, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından, belgelendirme kuruluşlarının, muayene kuruluşlarının ve laboratuvarların, uluslararası alanda kabul gören koşullara uygun şekilde değerlendirilmesi ve yeterliliğinin onaylanması işlemidir. Eğer söz konusu kuruluşlar akredite olmadan bu hizmetleri veriyorsa, düzenleyecekleri belge ve raporların uluslararası alanda kabul görmesi mümkün değildir.

Akreditasyon işlemlerini, ülkeler arasında karşılıklı yapılan ikili anlaşmalarla tanınan akreditasyon kuruluşları gerçekleştirmektedir. Örneğin Almanya’da DAR/TGA (Deutscher Akkreditierungs Rat), İngiltere’de UKAS (United Kingdom Accreditation Service), Hollanda’da RVA (Dutch Accreditation Council) ve ülkemizde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) birer akreditasyon kuruluşudur. Bu kuruluşlar, kendilerinden akreditasyon talep eden belgelendirme kuruluşlarının, muayene kuruluşlarının ve laboratuvarların taleplerini almakta ve gerekli denetimler sonrasında uygun bulduklarını akredite etmektedir.

Kuruluşumuz esas olarak iki ana başlık altında belgelendirme hizmetleri vermektedir:

  • Sistem belgelendirme hizmetleri, başta ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi olmak üzere çok sayıda yönetim sistemini kapsamaktadır.

  • Spesifik belgelendirme hizmetleri, başta GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi, BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi, HELAL Belgesi, CE Belgesi, ROHS Belgesi, ECOmark Belgesi ve Organik Ürün Belgesi olmak üzere çok sayıda spesifik sistemi kapsamaktadır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine birçok yönetim sistemi ve spesifik belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu hizmetleri verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet verilmektedir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dökümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.