BELGE

Sertifika

Yük Dayanım Testleri
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Yük Dayanım Testleri

Mevcut betonarme yapıların durumunu değerlendirmek, genel olarak bir yapının bütünlüğü söz konusu olduğu zaman veya yapı ile ilgili güvenlik gerekliliklerini karşılayan endişeler varsa yapılmaktadır. Örneğin bir deprem sonrası yapının zarar görüp görmediğini belirlemek veya yapının farklı bir amaçla kullanılıp kullanılmayacağını tespit etmek için mukavemet değerlendirmesi çalışmaları (yük testleri) yapılmaktadır.

Yük Dayanım Testleri

Amerikan Beton Enstitüsü (ACI) tarafından bu konuda iki ayrı standart geliştirilmiştir: ACI 318 Yapısal beton için bina kodu gereklilikleri standardı ve ACI 437 Mevcut beton yapıların yük testi için kod gereksinimleri standardı.

Yük dayanım testleri, yapının tepki ölçümleri ile birlikte önceden belirlenmiş bir yükün uygulanmasını içermektedir. Bu testlerde esas olarak sapma ölçümleri yapılmaktadır. Ancak dönme, gerilme, çatlak genişliği, akustik emisyon ve başka ölçümler de yapılabilir.

Yapıların sağlamlık değerlendirmesinde yaygın olarak kullanılan yük dayanım testleri başlıca şu amaçlarla yapılmaktadır: bir yapının bütünlüğü söz konusu ise, yapıya uygulanan aşırı yüklerden sonra, yapı farklı bir amaçla kullanılacaksa ve bir yapının güçlendirilmesi gerekiyorsa.

Yük testleri sırasında yapının davranışı ve gücü farklı yollarla değerlendirilmektedir. Bu nedenle, yük testi protokollerinin standartlaştırılması ve belli kabul limitlerinin belirlenmesi çok önemlidir. Yapının amaçlanan kullanım için güvenli olmasını sağlamak ancak bu şekilde mümkündür. Bu açıdan yukarıda sözü edilen ACI standartları önemlidir ve yıllardır yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem basittir ve uygulaması kolaydır.

Beton yapıların dayanım değerlendirmesi, fiziksel yük test yöntemi kullanılarak yapılmaktadır. Fiziksel yük testi, kayma veya bağlanma mukavemeti hakkında emin olmak için daha uygundur, ancak esneklik veya yapının eksenel yeteneği ile ilgili sorunları kontrol etmek için de kullanılmaktadır.

Yapılara binen statik ve dinamik yükler, yapısal problemlere neden olabilecek gerilmelere, deformasyonlara ve yer değiştirmelere neden olabilir. Bu nedenle yük dayanım testleri, bina tasarımlarının ve köprüler ve tüneller gibi yapıların çok önemli bir parçasıdır.

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında yük dayanım test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen yük dayanım test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Endüstriyel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.