BELGE

Sertifika

ECO-Design (EKO-Dizayn) Testleri
Laboratuvar > Elektriksel Testler

ECO-Design (EKO-Dizayn) Testleri

Avupa Birliği ülkelerinde, enerji ile ilgili ürünler için eko-tasarım gereklilikleri belirleme çerçevesi içinde 2009/125/EC sayılı direktif yayınlanmıştır. Bu direktif, üye ülkelerde ulusal yasaların uyumlaştırılmasını ve ticari engellerin ve haksız rekabetin önlenmesini amaçlamaktadır. Bu düzenleme, kapsamın enerji ile ilgili tüm ürünlere yayılmasını ve enerji ile ilgili tüm ürünler için eko-tasarım gerekliliklerinin üye ülkeler düzeyinde uyumlaştırılmasını sağlamaktadır.

ECO-Design (EKO-Dizayn) Testleri

Enerji ile ilgili ürünler, doğal kaynakların ve enerji tüketiminin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca başka önemli çevresel etkilere de sahiptir. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için, bu ürünlerin çevresel etkilerinde sürekli iyileşme sağlanması, özellikle bu olumsuz etkilerin kaynaklarının belirlenmesi ve kirliliğin önlenmesi gerekmektedir.

Enerji ile ilgili birçok ürün, çevresel etkileri azaltmak ve daha iyi bir tasarımla enerji tasarrufu sağlamak konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Enerjiyi kullanan, üreten, transfer eden veya ölçen ürünlere ilave olarak, inşaatlarda kullanılan ürünler dahil olmak üzere enerji ile ilgili birçok ürün, enerji tasarrufu açısından önemli katkılar sağlayabilir.

Ürünlerin eko-tasarımı, enerji politikalarının belirlenmesi ve sürdürülmesinde çok önemli bir faktördür. Ürünlerin çevresel performansını optimize etmek için tasarlanan, fonksiyonel niteliklerini koruyan ve önleyici bir yaklaşım sergileyen bu ürünler, üreticiler, tüketiciler ve bir bütün olarak toplum için önemlidir.

Enerji verimliliğinin arttırılması, sera gazı emisyonu hedeflerine ulaşılmasına da büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Enerji kullanımında elektrik talebi en hızlı büyüyen bir kategoridir ve önümüzdeki yıllarda bu eğilim büyümeye devam edecektir.

Ülkemizde de bu konuda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yasal düzenleme kısaca Eco-Design veya eko tasarım olarak bilinmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan ECO-Design (EKO-Dizayn) testlerinde yerli ve yabancı standartlar esas alınmaktadır.

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında ECO-Design (EKO-Dizayn) test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen ECO-Design (EKO-Dizayn) test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Elektriksel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.