BELGE

Sertifika

ENEC Belgesi
Belgelendirme > Spesifik Belgelendirme

ENEC Belgesi

Avrupa Normları Elektrik Sertifikasyonu (ENEC, European Norms Electrical Certification, Avrupa ülkelerinde 1992 yılında uygulanmasına başlanan ve elektrik ve elektronik ürünlerin güvenli olduğunu kanıtlayan bir güvenlik işareti uygulamasıdır.

ENEC Belgesi

Bu uygulamanın resmi dayanağı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen şu yasal düzenlemelerdir:

 • 765/2008 sayılı regülasyon (ürünlerin pazarlanması ve akreditasyon ve piyasa gözetimi için gereksinimler)
 • 768/2008/EC sayılı karar (ürünlerin pazalanması için ortak bir çerçeve)

Esasen ENEC regülasyonu, Avrupa normalleştirme komitesi CENELEC (Comite Europeen de Normalization Eletrotechnique) tarafından tasarlanmıştır.

ENEC belgesi, Avrupa güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiş elektrikli ve elektronik cihazlar için verilmektedir. Bu belge, yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinin, kendi ulusal belgelendirme işareti varken, ENEC belgesi bütün Avrupa ülkelerini kapsayan bir belgelendirme işaretidir. ENEC markası, üçüncü taraf bağımsız ve tarafsız bir kuruluş belgelendirmesi gerektirdiği için, temelinde bir öz beyana dayanan zorunlu CE işareti uygulamasından daha değerli görülmektedir.

Esas olarak ENEC belgesi kapsamına giren ürünler şunlar olmaktadır:

 • Armatürler ve ilgili bileşenler
 • Güvenlik transformatörleri
 • Güç kaynağı birimleri
 • Ev aletleri için anahtarlar
 • Enformasyon teknolojileri ekipmanı
 • Otomatik elektrik kontrolleri
 • Ev ürünleri
 • Bağlama elemanları, bastırma kapasitörleri ve filtreler

ENEC sertifikasyon programı ilk uygulamaya başladığı zaman sadece armatürleri ve bileşenlerini kapsıyordu. Ancak bugün ENEC markasının kapsamı, bilgi teknolojisi ve elektrikli işletme ekipmanlarını da içerecek şekilde genişletilmiştir. ENEC belgesi, bir yandan da ürünlerin kalitesinin korunmasını sağlayan üretim kontrolü süreçlerini içermektedir.

ENEC belgesine sahip olmanın firmalara sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Sadece tek bir belge ile Avrupa ülkelerinde ve Avrupa dışında birçok pazara güvenli erişim sağlanmaktadır
 • Baştan sona incelenen ve takip edilen ürünlerle, firmalar marka imajlarını güçlendirmektedir
 • Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlükte olan düşük voltaj direktifine uygunluk sağlanmaktadır
 • Avrupa güvenlik standartlarına uyum kanıtlanmaktadır
 • Üretici firmaların sorumluluk riskleri en aza indirilmektedir
 • Pazara hızlı erişim sağlanması bakımından firmalar kısa denetim sürelerinden yararlanmaktadır
 • ENEC markası firma adına güven oluşturmaktadır
 • Piyasa gözetimi yapan resmi kuruluşlara yardımcı olunmaktadır

ENEC programı, 30 yıla yakın bir süredir uygulanan ve elektrikli ve elektronik ürünler için yüksek kaliteli bir Avrupa işaretleme sistemidir. Bir ENEC belgesi, bu markayı taşıyan ürünün, ilgili tüm Avrupa güvenlik standartlarına uygun olduğunu kanıtlamaktadır. Genelde firmaların kendi kendilerini onayladıkları zorunlu bir sistem olan CE işaretleme sisteminin aksine ENEC markası, sadece bağımsız ve tarafsız hareket eden yetkili kuruluşlar tarafından verilen gönüllü bir sertifikadır. ENEC belgesi, ürünlerin ve üretim süreçleri için sürekli kalite güvencesi sağlamaktadır.

Kısaca Avrupa Normları Elektrik Sertifikasyonu (ENEC), lambaların, ofis cihazlarının ve anahtarlar ve kablolar gibi bileşenlerin belgelendirilmesini düzenlemektedir. Bir ENEC belgesi almak için ürünlerin yürürlükte olan Avrupa standartlarına uygun olması gerekmektedir. Bunlar, üretim süreçleri için bir kalite yönetim sistemi kullanılmasını içermektedir. Yetkili belgelendirme kuruluşları, bu sistemin gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak için üretici firmada düzenli denetimler gerçekleştirmektedir.

ENEC belgelendirme çalışmaları şu iki koşulu kapsamaktadır: Ürün tipi testi ve üretim sürecinin kabulü.

 • Ürün tip tespiti çalışmalarında yetkili kuruluş öncelikle, ilgili Avrupa normlarına uygun olarak bir numunenin elektrik güvenliğini test etmektedir. Bu testler sırasında, üzerinde akım bulunan parçaların erişilebilirliği, sıcaklık kontrolü ve mekanik dayanım testleri yapılmakta ve kaçak akıma karşı koruma değerlendirilmektedir. Ürün ilgili Avrupa normlarına uygun bulunursa ENEC belgesi verilmektedir.
 • Üretim sürecinin kabulü açısından, üretici firmanın, her ürün kategorisi için tanımlanan minimum bir dizi rutin test gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu testler, ürünlerin tüm üretim süreci boyunca sistematik kalite kontrollerine tabi tutulmasını da gerektirmektedir. Bu arada firmanın üretim tesislerinin kalite sistemi, EN ISO 9001 standardına uygun olmalıdır.

ENEC belgendirme çalışmaları için üretici firma ile belgelendirme kuruluşu arasında bir sözleşmenin yapılması gerekmektedir. Üretimin hem tip testi sonuçları hem de üretim süreci değerlendirmesi gerekli kriterleri karşılıyorsa, ENEC markasının kullanımına yönelik bu sözleşmenin yapılması gerekmektedir. Bu sözleşme kapsamında, sözleşmenin süresi, piyasa kontrolü, şikayet prosedürleri, maliyetler ve sorumluluk gibi konularda anlaşma sağlanmaktadır.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, ENEC belgesi hizmetleri vermektedir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dokümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.

BAŞVURU YAP

Spesifik Belgelendirme
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.