BELGE

Sertifika

Aydınlatma Ölçümleri
Laboratuvar > Elektriksel Testler

Aydınlatma Ölçümleri

Aydınlatma değerleri için belirlenen standartlar, normal koşullar altında çalışmak için en düşük ortalama değerleri dikkate almaktadır. Ancak güç çalışma koşulları, yüksek doğruluk veya yüksek verimlilik gerektiren faaliyetler, görsel verimliliğin düşmesi, ince ayrıntılara sahip nesnelerin iyi görüntülenmesi veya ışığın düşük kontrastlı olması gibi durumlarda, işyerinde kullanılan aydınlık değerlerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Aydınlatma Ölçümleri

Aydınlatmada temel yaklaşım, görsel bir nesneye ışığın, yatay, dikey veya eğimli bir şekilde ve en yüksek kontrastın sağlanacağı şekilde düşmesidir. Yüzey karakteristikleri mat, parlak veya farklı kombinsyonlardan oluşabilir veya farklı yansıtıcı özelliklere sahip olabilir. Bir çalışma ortamında görsel rahatlık için temel koşul, nesnenin ışık yönüne göre konumunun belirlenmesi ve hoş olmayan parlamalara neden olmamasıdır. Göz kamaştırıcı aydınlatma armatürleri veya rahatsız edici yansımalar, gözlerin yorulmasına yol açar.

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal düzenlemelere göre işverenler, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak zorundadır. Faaliyetlerin güvenli bir şekilde sürdürülmesi için ortamın yeterli düzeyde aydınlatılması da bu çerçevede ele alınmaktadır. İşverenler, çalışma ortamlarında uygun ve yeterli aydınlatma temin etmek, mümkün olduğu ölçüde doğal ışıktan yararlanmak ve gerektiğinde uygun ve yeterli acil durum aydınlatması sağlamak zorundadır.

İşyerinde aydınlatmanın başlıca faktörleri şunlardır : tehlikeler kolayca farkedilmeli, yapılan işlere uygun aydınlatma sağlanmalı, güvenliği artırmak için farklı renkler kullanılmalı, ışıkta titreme veya parlama olmamalı, bitişik alanlar aynı aydınlatma seviyelerine sahip olmalı, aydınlatmada çalışanların ihtiyaçları dikkate alınmalı ve hiçbir ışık sağlık ve güvenlik riski oluşturmamalıdır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan aydınlatma ölçümlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 12464 Işık ve aydınlatma - Çalışma yerlerinin aydınlatılması

  • TS EN 12665 Işık ve aydınlatma - Aydınlatma kurallarını belirleyen temel tarifler ve kriterler

  • ISO 8995-1 İş yerlerinin aydınlatması

  • COHSR-928-1-IPG-039 Çalışma yerinde aydınlatma düzeylerinin ölçülmesi - Kanada meslek sağlığının korunması, politikalar ve kılavuz

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında aydınlatma ölçüm hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen aydınlatma ölçüm hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Elektriksel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.