BELGE

Sertifika

Çevre Uygunluk Testleri
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Çevre Uygunluk Testleri

Çevresel uygunluk dendiği zaman, çevre ile ilgili yasal düzenlemelere, standartlara ve benzer koşullara uymak ifade edilmektedir. Son yıllarda, çevresel endişeler küresel anlamda artmaktadır ve bu yöndeki düzenlemelerin sayısı ve kapsamında önemli bir artış olmuştur. Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün işletmelerin, çeşitli çevre kuruluşlarının ve resmi kuruluşların belirlediği birçok kural ve düzenlemelere uymaları gerekmektedir.

Çevre Uygunluk Testleri

Çevresel uygunluk kısaca, resmi çevresel gereklilikleri yerine getirmek demektir. Yani uygunluk, birşeyi doğru yapmak ve gereklilikleri yerine getirmektir. Uyumluluk, yapılması gereken her şeyi, tamamen ve doğru şekilde yapmak demektir.

Çevre standartlarının sayısı son zamanlarda artmıştır. Bu durum toplumda var olan endişeyi ve öncelikleri yansıtması açısından önemlidir. Çevresel düzenlemeler çerçevesinde hiçbir işletmenin, doğal çevreye zarar vermeye, ekolojik dengeyi bozmaya, doğal kaynakları bilinçsizce tüketmeye ve küresel iklim değişiklikleri yaratmaya hakkı yoktur. İşletmeler üretimleri sırasında doğaya zarar vermemek ve çevreyi kirletmemek zorundadır. Çevresel uyum bu nedenle çok önemlidir.

Çevresel uyum, faaliyet gösterilen bölgeye göre değişebilir. Bu nedenle işletmelerin bilinçli olması ve neyin gerekli olduğunu bilmesi gerekmektedir. Özellikle, doğal kaynaklardan kazanç sağlayan işletmeler, sıkı çevre yasalarına tabidir. Madencilik faaliyetleri, petrol faaliyetleri ve jeotermal faaliyetler gibi alanlar, çok sıkı çevre yasalarına tabidir

Çevre ile ilgili yasal düzenlemeler, yeryüzünün biyolojik çeşitliliğini korumaya ve çeçeveyi düzenlemeye yöneliktir. Bu düzenlemeler şüpheli veya tanımlanmış uygunsuzluk durumlarını belirlemeye ve faaliyetleri denetlemeye yönelik çok çeşitli uygulama mekanizmaları içermektedir. Uyumun sağlanmasına yönelik bu mekanizmalar, duruma göre bir takım yaptırımlar içermektedir.

Kısaca çevre uygunluk, işletmelerin çevre ile ilgili tüm yasal düzenlemelere, kriterlere ve standartlara uyduğu bir durumu ifade etmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan çevre uygunluk testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında çevre uygunluk test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen çevre uygunluk test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Uygunluk Testleri
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.