BELGE

Sertifika

İmisyon Testleri
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

İmisyon Testleri

İmisyon ölçümleri, işletmelerin koku ve mikro kirleticiler dahil olmak üzere havadan kaynaklanan imisyonları ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmek için yasal düzenlemelere uymalarını sağlamak amacı ile yapılmaktadır. Bu testler, işletmelerin çevre onay kriterlerine uymalarına destek olmaktadır.

İmisyon Testleri

Hava imisyonları yasal düzenlemeler ve çevre onayı ile ilgili düzenlemelere tabidir. Çevresel onay derken, egzoz, hava imisyonları ve havadaki kokunun ölçülmesi ve azaltılması yönünde gereklilikler kasdedilmektedir. Bir işletme eğer bu gereksinimlere uymuyorsa, bir takım yasal yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilir. İmisyon ölçümleri, kurumsal çevre politikalarında önemli bir parametre oluşturmaktadır.

Gereksinimler, üretim faaliyetlerinin beklenen çevresel etkilerine bağlıdır. Yetkili kuruluşlar tarafından hava imisyonlarında çok yönlü hizmetler verilmektedir. Bu çerçevede işletmelerin çevresel yasal düzenlemelere uymaları ve bir takım onaylar konusunda destek olunmakta, işletme ihtiyaçları ve karşı karşıya oldukları güçlükler belirlenmekte, gerekli ölçümler yapılmakta, bir kısım otomatik ölçüm sistemlerinin kalite güvencesi sağlanmakta, işletmelerin koku ve azotoksitler imisyon değerlerinin düşürülmesi yönünde öneriler yapılmakta ve bir takım modellemeler ve hesaplamalar yapılmaktadır.

Genel olarak gelişmiş laboratuvarlar tarafından, hava kirleticiler ve kokular alanında çok farklı imisyon ölçümleri yapılmaktadır. Örneğin bu kapsamda yanma gazları (karbon dioksit, karbon monoksit, azot oksit, kükürt dioksit ve metan dahil), toz ve toz bileşenleri (arsenik, kurşun, kadmiyum, krom, bakır, manganez, nikel, cıva, talyum ve kalay dahil), asbest ve sentetik mineral lifler, organik bileşikler (benzen, toluen, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, aldehitler, fenoller ve aminler dahil), çok zehirli bileşikler (dioksinler, furanlar ve poliklorlu bifeniller dahil), inorganik gazlar (hidrojen klorür, hidrojen sülfür, klor ve amonyak dahil), organik silikon bileşikleri ve çeşitli kokular ölçülmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan imisyon testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında imisyon test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen imisyon test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Uygunluk Testleri
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.