BELGE

Sertifika

Kapı Yangına Dayanım Testleri
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Kapı Yangına Dayanım Testleri

Binalar tasarlanırken, yapımında kullanılan malzemelerin, bir yangın durumunda, yasal düzenlemelerde belirtilen süre içinde yapının gerekli yükü taşıyacak kapsitede olması ve bina içinde yangın ve duman yayılımını sağlayacak şekilde kullanılması gerekmektedir. Yapının farklı elemanları, bir yangın sırasında çeşitli roller oynayabilir.

Kapı Yangına Dayanım Testleri

Özellikle kapılar, yangın başladığı zaman belli bir süre boyunca mekandan uzaklaşma sağlayacak ve yangının başladığı mekanda gelişmesini önleyecek özellikte olmak zorundadır. Bu şekilde yangın süresince yangın ve duman yayılmayacak, ısı yayılımı sınırlanacak, insanların hızlıca tahliye edilmesine izin verilecek ve kurtarma ekibi faaliyetleri kolaylaşacaktır. Uygun yangına dayanıklılık sınıfına sahip kapılar, bu tür gereksinimleri karşılayabilir.

Kapıların yangına dayanıklılığı konusunda farklı gereksinimler söz konusudur. Bu gereklilikler binanın kullanım amacına göre, örneğin hastane, otel, ofis binaları ve konut olmasına göre farklıdır. Ayrıca kapıların kullanım şekillerine göre de farklıdır (örneğin bodrum, kazan dairesi, garaj ve çatı kapıları gibi).

Sektörde üç farklı tipte kapı tasarımı yapılmaktadır: metal çerçeveli metal kapılar, metal çerçeveli ahşap kapılar ve ahşap çerçeveli ahşap kapılar. Bir yangın tehlikesine karşı en riskli kapılar ahşap esaslı malzemelerden yapılan kapılardır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kapı yangına dayanım testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 1634-1 Kapı ve kepenk takımları, bina hırdavatının açılabilir pencereleri ve elemanları için yangına dayanıklılık ve duman kontrol deneyleri - Bölüm 1: Kapı ve kepenk takımları ve açılabilir pencereler için yangına dayanıklılık deneyi

  • TS EN 13501 Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması

  • TS EN 16034 Yaya geçişine uygun kapı takımları, endüstriyel, ticari, garaj kapıları ve açılabilen pencereler - Ürün standart, performans ve özellikleri - Yangın direnci ve/veya duman kontrol özellikleri

  • TS EN ISO 11925 Yangın deneylerine reaksiyon - Aleve doğrudan maruz kalan ürünlerin tutuşabilirliği

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında kapı yangına dayanım test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen kapı yangına dayanım test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Endüstriyel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.