BELGE

Sertifika

Palet ve Konteyner Testleri
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Palet ve Konteyner Testleri

Paletler, bir forklift tarafından kaldırılırken yükleri sabit bir şekilde destekleyen düz bir taşıma aracıdır. Ürünlerin yüklenmesi sırasında çoğunlukla konteynerler kullanılmaktadır ve paletler konteynerleri yüklemenin en iyi yöntemidir. Çoğu palet tipi bin kg’dan daha fazla yük taşıyabilir. Bu yüzden sevk edilecek çok miktarda mal veya yükü taşımak için çok uygundur.

Palet ve Konteyner Testleri

Dikdörtgen şekilli ve pürüzsüz, düz yüzeyleri olan konteynerlere paletler, farklı boyutlarda forkliftler veya başka yükleme araçları kullanılarak hızlıca yüklenebilir. Bu nedenle palet kullanımı hem ekonomiktir hem de yaygındır. Düz zeminde paletler çok az bir güç ile hareket ettirilebilir ve hem nakliye hem de depolama faaliyetlerinde oldukça fonksiyoneldir.

Palet tipine ve boyutuna bağlı olarak, 20 fit veya 40 fit konteynerler içine yüklenebilecek palet sayısı farklıdır. Uluslararası konteyner nakliyesi, iki palet tipinin kullanımına odaklanmaktadır. Bunlar AB paleti ve EUR2 paletidir. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 6780 standardında, paletlerin taban alını esas alan altı palet standardı belirlenmiştir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan palet ve konteyner testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS ISO 6780 Kıtalararası malzeme elleçlemesinde kullanılan düz paletler - Temel boyutlar ve toleranslar

  • TS EN 13698-1 Palet üretim özellikleri - Bölüm1: 800mmx1200mm’lik basit ahşap paletlerin yapım özellikleri

  • TS EN 13698-2 ... Bölüm 2: 1000 mm x 1200 mm düz ahşap paletler için yapım özellikleri

  • TS EN 13626 Ambalajlama - Kutu paletleri - Genel kurallar ve deney metotları

  • TS ISO 668 Seri 1 yük konteynerleri - Sınıflandırma, boyutlar ve brüt kütleler

  • TS ISO 1496-1 Seri 1 Yük konteynerleri - Tanımlama ve testler - 1. Bölüm: Genel amaçlar için genel kargo konteynerleri

  • TS ISO 1496-2 ... Bölüm 2: Termal konteynerler

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında palet ve konteyner test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen palet ve konteyner test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Endüstriyel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.