BELGE

Sertifika

İklim Değişimi Testleri
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

İklim Değişimi Testleri

Yerküre gittikçe ısınıyor. Dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığı, son yüz yılda yaklaşık 0.85 derece artmıştır. Bunun başlıca nedenleri, enerji üretiminde ve araçlarda kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanılması, karbon emici ormanların yok edilmesi ve atmosferdeki karbon dioksid konsantrasyonunun rekor seviyeye ulaşmış olmasıdır.

İklim Değişimi Testleri

Küresel ısınmanın sonucu, 1980’li yılların başı ile kıyaslandığı zaman neredeyse İngiltere’nin büyüklüğünün on katı kadar büyüklüğünde bir buzul alanı erimiştir 1900’lerden bugüne deniz seviyesi dünya genelinde ortalama on dokuz santim yükselmiştir.

Yakın bir gelecekte tatlı su kaynakları yetersiz kalacak, sel, fırtına, sıcak hava dalgası ve kuraklık yüzünden kaynaklanan felaket sayısı artacak ve bundan en fazla yoksul ülkeler zarar görecektir.

Sera gazı emisyonlarının yüzde 70’den fazlasına 10 gelişmiş ülke neden olmaktadır. Herşeyden önce bu ülkelerin, daha fazla geç kalmadan yeşil enerjiye dönüş yapmaları gerekmektedir. Bilim adamlarının görüşüne göre, ortalama sıcaklık eğer 2 derece daha artarsa, bu durum özellikle yoksulları vuracak ciddi ve tehlikeli iklim değişimine yol açacaktır.

Yine bilim adamlarının görüşüne göre, ülkeler herhangi birşey yapmazsa 2100 yılında dünyanın ortalama sıcaklığı 4-5 derece artacak. Eğer güncel politikalar takip edilirse 3-4 derece artacak. Son yıllarda emisyonların azaltılması konusunda sunulan ulusal iklim planlarına göre ortalama sıcaklık 2-3 derece artacak. Aslında unutmamak gerekir ki 2 derecelik bir artış bile önemli ve tehlikeli iklim değişimine yol açacaktır.

Sera etkisi dendiği zaman dünya atmosferinin güneşten gelen zararlı ışınların bir kısmını yakalama şekli anlaşılır. Güneşten yayılan enerji, atmosferik sera gazları tarafından emilir. Bu etki olmasaydı, yerküre 30 derece daha soğuk olurdu ve yaşam olmazdı.

Türlerine göre sera gazı emisyonları şu şekildedir: fosil yakıtların neden olduğu karbondioksid yüzde 57, ormanların ve biyokütlenin yok olması yüzünden karbondioksid yüzde 17, metan gazı yüzde 14, azot oksitler yüzde 8, diğer yüzde 4.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında iklim değişimi test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen iklim değişimi test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Uygunluk Testleri
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.