BELGE

Sertifika

Makina Uygunluk Testleri
Laboratuvar > Uygunluk Testleri

Makina Uygunluk Testleri

Sadece ilgili yapılan faaliyete uygun ve gereklilikleri karşılayan makina ve aletler bir işte kullanılabilir. Ayrıca makinaların işletilmesi, çalışanlar için güvenli olmak zorundadır. İlgili yasal düzenlemeler ve yayınlanan standartlar, güvenlik ve sağlık koşullarına uyacak şekilde makinaların tasarımı ve üretilmesi için gereklilikleri ortaya koymaktadır.

Makina Uygunluk Testleri

Bu gerekliliklere ilave olarak, çalışma ortamlarında kullanılan tüm makina ve ekipmanların güvenliği, bunlar kaç yaşında olursa olsun, yasal düzenlemelerde açıklanan düzeyde olması gerekir. Keza gelişen teknolojiler paralelinde güvenliği ve uygunluğu arttırmak bakımından eski makinaların yükseltilmesi gerekir. Aslında yasal gerekliliklere uygunluk, kullanılmakta olan birçok makinanın daha güvenli hale getirilebilmesi bakımından yeniden yapılandırılmasını gerekmektedir.

İşletmeler, çalışanlara eldeki iş ve çalışma koşullarına uygun ve güvenli makina ve ekipmanlar sunmak zorundadır. Makina seçiminde, faaliyet değişikliklerinin, süreç değişikliklerinin, çalışma ortamı taleplerinin ve ergonomik gerekliliklerin de dikkate alınması gerekmektedir.

Makina uygunluk testleri aslında düzenli bakım çalışmalarının yapılmasını da gerektirmektedir. Kullanıldıkları süre içinde iyi ve güvenli bir çalışma düzeninde kalmaları için, kullanılan makina ve aletlerin düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekmektedir.

Makina ve aletlerin uygunluk durumu işletme içinde denetimler, testler, ölçümler ve başka uygun yollarla sürekli takip edilmek zorundadır. İşletmeler bu görevlerin yönetimi için yetkin bir kişi istihdam etmeli ya da gelişmiş laboratuvarlardan bu yönde hizmet almalıdır. İşletmeler aynı zamanda, zaman zaman tehlike araştırması ve risk değerlendirme çalışmaları yapmak orundadır.

Makina uygunluğu konusunda bir diğer önemli nokta da çalışanların makina ve ekipmanı nasıl güvenle kullanacağını bilmeleridir. Makinaların güvenli kullanımı bakımından çalışanların ilgili prosedürlere uyması ve bunların güvenlik ve koruyucu özelliklerini bilmesi gerekmektedir. Çalışanlar ayrıca makinaların neden olacağı tehlikeleri ve çalışma ortamında makinalara bağlı tüm risk faktörlerini bilmeleri gerekmektedir.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında makina uygunluk test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında verilen makina uygunluk test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Uygunluk Testleri
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.