BELGE

Sertifika

Kazan Daireleri Periyodik Kontrol ve Muayenesi
Muayene > Basınçlı Kaplar ve Tesisatlar

Kazan Daireleri Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Kaloriferli binalarda kazan dairelerinin kurulacağı yer, yapım özellikleri, kullanım koşulları ve alınacak güvenlik önlemleri ilgili yasal düzenlemelerde ve yerli ve yabancı standartlarda yer almaktadır.

Kazan Daireleri Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Örneğin kazan daireleri tasarlanırken binanın diğer kısımlarından, yangına en az 2 saat dayanıklı bölmelerle ayrılmış olması, ısıl kapasitelerine bağlı olarak en az bir veya iki çıkış kapısı olması, bu kapıların olabildiği kadar birbirlerine aksi yönde olması ve duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması gerekmektedir. Ayrıca kazan dairesinin doğalgaz tesisatı, projesi, malzeme seçimi ve montajına yönelik standartlara ve teknik şartnamelere uygun olması gerekmektedir.

Esas olarak bir kazan dairesinde şu elemanlar bulunmaktadır: kazanlar, yakıt deposu ve sistemleri, bacalar ve duman kanalları, pompalar, kollektörler, vanalar, ana dağıtım ve toplama boruları, güvenlik boruları ve genleşme tankları gibi tesisat elemanları, boyler, eşanjör ve hidroforlar gibi ekipmanlar, atık su giderleri ve kazan bakıcı odası.

Birinci sınıf kazanların kullanıldığı kazan daireleri üzerinde kat olmamalıdır. Kazan daireleri yerleşim olan alanlara en az 20 metre uzaklıkta olmalıdır. İkinci sınıf kazanların kullanıldığı kazan dairelerinde bu uzaklık 10 metredir.

Bir kazanın gücüne bağlı olarak, herhangi bir patlama durumunda binaya zarar gelmemesi için bir yırtılma yüzeyi inşa edilmek zorundadır. Bu yüzey kazan dairesinin yan duvarlarında veya tavanında olabilir.

Kazanların doğalgazlı kullanımlarda kazan daireleri, baca ve tesisat özellikleri Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan standartlarda ve gaz idaresinin yönetmeliklerinde belli kurallara bağlanmıştır.

Sıvı yakıtlı kullanımlarda da kazan daireleri, bacalar ve tesisat özellikleri standartlarda yer almaktadır. Kazan dairelerinin güvenli olması ve verimli bir şekilde kullanılması için bunlara uyulması ve düzenli bakımlarının yaptırılması gerekmektedir.

Kuruluşumuz basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetleri kapsamında kazan daireleri periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetleri kapsamında verilen kazan daireleri periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.
MUAYENE SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve iş ekipmanları için, ne tip bir survey veya muayene talep edildiği belirlenir.

MUAYENE SÜRECİ

Muayene Ortamının Hazırlanması

İlgili muayeneler konusunda uzman ekip yönlendirilerek kuruluşun talep ettiği değerlendirmeler NDT veya görsel olarak gerçekleştirilir.

MUAYENE SÜRECİ

Raporun Sunulması

Muayenenin sonucunda edinilen veriler uzman denetmenler tarafından değerlendirilerek akredite muayene raporu işletmeye sunulur.

BAŞVURU YAP

Basınçlı Kaplar ve Tesisatlar
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.