BELGE

Sertifika

Muayene

Basınçlı Kaplar ve Tesisatlar

Basınçlı kaplar, ortam basıncından büyük ölçüde farklı bir basınç altında bulunan sıvı ve gazları tutmak için tasarlanmış kaplardır. Bu bakımdan geçmişte üretim ve kullanım sırasında basınçlı kaplar ciddi kazalara neden olmuştur ve tehlikelidir.

Basınçlı kaplar, sıvıları, buharları veya gazları yüksek basınçlarda tutmak için tasarlanmıştır ve petrol rafine tesislerinde, kimyasal işletmelerde ve birçok sanayi dalında kullanılan depolama tankları, kazanlar ve ısı eşanjörleri birer basınçlı kaptır.

Basınçlı kaplar, tasarım ve kullanım amaçlarına bağlı olarak farklı çalışma sınırlarına sahiptir. Bu sınırların dışında çalıştırılması durumunda basınçlı kaplar bundan zarar görmekte ve potansiyel olarak yıkıcı arızalara ve çevrenin tahrip olmasına neden olmaktadır.

Çok büyük basınçlar altında çalıştıkları için, zedelenmiş veya yırtılmış bir basınçlı kap, yangın ve patlamalara ya da zehirli gaz kaçaklarına yol açabilir ve son derece tehlikeli olabilir. Bu yüzden basınçlı kapların güvenliği zorunludur.

Basınçlı kapların yapımı, bakımı ve denetlenmesine yönelik birçok standart geliştirilmiştir ve uygulamalar yapılmaktadır. Bu standartların başında Amerikan Makine Mühendisleri Birliği (ASME) tarafından hazırlanan standartlar (Bölüm VIII Kazan ve basınçlı kaplar standardı) ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından hazırlanan API 510 standardı gelmektedir (basınçlı kaplar muayene standardı).

ASME Bölüm VIII, kazan ve basınçlı kaplar standardının basınçlı kapları kapsayan bölümüdür. Hem ateşli hem de ateşsiz basınçlı kapların tasarım, imalat, test, muayene ve belgelendirilmesi için ayrıntılı gereklilikler içermektedir.

API 510 standardı ise basınçlı kaplar ve bu kapları koruyan basınç tahliye cihazları için teftiş, onarım, tadilat ve yeniden düzenleme faaliyetlerini kapsamaktadır.

Her iki standart için de esas olan, basınçlı kapların hizmete girmeden önce bir kez ve her değişiklik veya büyük onarım sonrasında belli periyodlarda kontrol ve muayene edilmesidir. Bu çalışmalar sırasında, kalınlık değerlendirmesi, gerilme analizi, basınç tahliye vanalarının muayenesi ve hidrostatik basınç testleri yapılmalıdır. Ayrıca yüzey incelemesi yapmalı, yalıtımı, yapısal bağlantıları ve herhangi bir kaynak yeri ve ek yeri incelenmelidir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine birçok basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetleri vermektedir. Başlıca verilen hizmetlerden birkaçı şunlardır:

  • Boyler periyodik kontrol ve muayenesi

  • Buhar kazanı periyodik kontrol ve muayenesi

  • Genleşme tankı periyodik kontrol ve muayenesi

  • Hidrofor tankı periyodik kontrol ve muayenesi

  • Kalorifer kazanı periyodik kontrol ve muayenesi

  • Kazan daireleri periyodik kontrol ve muayenesi

  • Kızgın yağ kazanı periyodik kontrol ve muayenesi

  • Kompresör ve hava tankı periyodik kontrol ve muayenesi

  • Otoklav periyodik kontrol ve muayenesi

Kuruluşumuz, birçok basınçlı kaplar ve tesisatlar muayene hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.
BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dökümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.