BELGE

Sertifika

Oyuncak Güvenliği Testleri
Laboratuvar > Diğer Testler

Oyuncak Güvenliği Testleri

Anne babalar sürekli olarak, çocuklarını oynarken güvende tutmak istemektedir. Bunu sağlamak için yapılabilecek en iyi şey, güvenli oyuncaklar seçmektir. Oyuncak güvenliği derken, özellikle çocuklar için üretilen oyuncakların, belirlenmiş güvenlik standartlarına uyularak üretilmesi ve güvenliğinin sağlanması kastedilmektedir.

Oyuncak Güvenliği Testleri

Oyuncaklar çocuk gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte, oyuncaklar çocukların oynayabileceği güvenilirlikte olmalıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde pazarlanan oyuncakların, çocukların sağlığını tehlikeye sokmamasını sağlamak amacı ile 2009/48/EC sayılı Oyuncak Güvenliği Direktifi yayınlanmıştır.

Bu direktif, oyuncakların Avrupa Birliği sınırları içinde pazarlanmadan önce yerine getirilmesi gerekli güvenlik kriterlerini açıklamaktadır. Oyuncaklar ayrıca ilgili diğer direktiflere de uymak zorundadır.

Oyuncak Güvenliği Direktifi esas olarak şu güvenlik gereksinimlerini içermektedir:

  • Genel riskler: ana ve babalar veya bakıcılar gibi diğer kişiler ile birlikte çocukların sağlık ve güvenliğine yönelik riskler

  • Özel riskler: fiziksel ve mekanik, elektrik, kimyasal, yanıcılık, hijyen ve radyoaktivite riskleri

Uygulamada kimyasal maddeler için daha katı koşullar getirilmiştir. Örneğin cıva ve kadmiyum dahil ağır elementler olarak adlandırılan 19 tür kimyasal elementin direktifte belirtilen sınırların dışında oyuncaklarda kullanılmasına izin verilmemektedir. Aynı şekilde 55 adet alerjenik kokunun oyuncaklarda kullanılması yasaklanmıştır.

Bunların dışında 11 kokunun ise, etiketinde belirtilmeleri ve ilave gerekliliklere uyulması koşulu ile oyuncaklarda kullanılması mümkündür. Keza kansere neden olan, genetik bilgiyi değiştiren, doğurganlığa zarar veren veya doğmamış bir çocuğa zarar veren kimyasal maddeler güvenli kabul edilmemektedir.

Ülkemizde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, söz konusu direktif esas alınarak 2016 yılında Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, oyuncakların güvenliğine ve serbest dolaşımına yönelik esasları açıklamaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen oyuncak güvenliği testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında oyuncak güvenliği test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Diğer test hizmetleri kapsamında verilen oyuncak güvenliği test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Diğer Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.