BELGE

Sertifika

Sağlık Testleri
Laboratuvar > Spesifik Testler

Sağlık Testleri

Çalışma ortamlarının güvenliği her sektörde çalışan için çok önemli bir konudur. Çalışanlar doğal olarak güvenli ve korumalı bir ortamda çalışmak istemektedir. Ancak sağlık ve güvenlik konusu çalışanlar kadar işverenler açısından da önemlidir. Çalışanların korunmasına dikkat etmek işletmelerin görevi ve yasal sorumluluğudur.

Sağlık Testleri

Günümüzde çalışma ortamları için tasarlanan sağlık ve güvenlik prosedürleri, hem çalışanların hem de işverenlerin refahı bakımından önemlidir. Çalışanların can kayıpları veya yaralanmaları kabul edilemez.

Her sektörden bütün işletmelerde çeşitli güvenlik riskleri bulunmaktadır. İşletmeler, çalışanların her zaman yeterince güvende olmalarını sağlamak ve bu yönde yeterli güvenlik önlemleri almak zorundadır. Bunun için de işletmeler strateji geliştirmek ve uygulamak zorundadır.

İşletmelerin başlıca yükümlülükleri, çalışma ortamındaki muhtemel tehlikelerin farkında olmak, işyerindeki stresi azaltmak, faaliyetler sırasında kullanılan ekipmanların uygun şekilde kullanılmasını sağlamak, bir tehlike anında kaçış yollarına erişimi kolaylaştırmak, güvensiz koşullar hakkında sürekli güncellemeler yapmak, mekanik konularda yardım almak, her zaman uyanık olmak ve doğru güvenlik ekipmanlarının kullanılmasını sağlamaktır.

İşyerlerinin güvenli olması, en büyük problemlerden biridir. Çalışanların güvenli bir ortamda çalışıp çalışmadıklarından emin olmak, yöneticilerin başlıca sorumluluğudur.

Bu bakımdan çalışma ortamlarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi, gerekli ölçüm, test ve analilzerin yaptırılması ve sonuçların profesyonel bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekmektedir. Çalışma ortamı mutlaka çalışanların sağlığı açısından güvenli hale getirilmek zorundadır.

Çalışma ortamları, çalışanların fiziksel, zihinsel, ekonomik ve sosyal refahını büyük ölçüde etkilemektedir. Kronik hastalıklardaki artışla mücadelede, istihdama katılımı teşvik etmede ve gereksiz yaralanma ve hastalıkları önlemede çalışma ortamlarının özellikleri başlıca etkendir.

Çalışanların sağlık ve refahının, işletmenin performansını arttırdığı bir gerçektir. İş kazaları ve meslek hastalıkları işletme verimliliğini olumsuz etkilemekte ve devamsızlık, personel devri, işçi tazminatı, sakatlık ve erken emeklilik gibi bir takım maliyetler yaratmaktadır.

Kuruluşumuz spesifik test hizmetleri kapsamında sağlık test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Spesifik test hizmetleri kapsamında verilen sağlık test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok spesifik test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Spesifik Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.