BELGE

Sertifika

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
Belgelendirme > Sistem Belgelendirme

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Nedir?


İş sürekliliği yönetim sistemi derken, bir işletmede iş sürekliliğini yönetmek için sistematik bir yaklaşım kullanmak ifade edilmektedir. Böyle bir sistemin temel amacı, tüm ürün ve hizmetler için iş sürekliliğini sağlamaktır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Bir işletmenin, ne tür zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın, faaliyetlerini sürdürebilmesi için önlem alması ve hazırlıklı olması gerekmektedir. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı, bu amaçla Uluslararası Standart Örgütü (ISO) tarafından tasarlanmıştır.

Bu sistem, işletmenin nasıl çalıştığı ve bir başarısızlık varsa hangi noktada olabileceği konusunda net bir anlayış oluşturmaya destek olmaktadır. Bunun için iş süreçlerini iyileştirme olanakları sağlar. Bir işletmenin ISO 22301 standardı uygulaması, işletmenin rekabet avantajı elde etmesine, itibarını korumasına ve sürekli iş geliştirmeye katkıda bulunmasına yardımcı olmaktadır.

Bu bakımdan söz konusu sistem, büyük veya küçük her boyutta işletmeye ve herhangi bir sektöre kolayca uygulanabilir. Özellikle kamu hizmetleri, finansal hizmetler, petrol ve gaz taşımacılık işleri, telekom ve gıda üretimi gibi yüksek risk taşıyan alanlarda ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardının uygulanması önemli olmaktadır.

Belgelendirme çalışmaları ile birlikte işletmeler, organizasyonu daha iyi anlamakta, uygun yöntemler ile bir iş sürekliliği stratejisi uygulamakta, iş sürekliliği anlayışını işletme içinde yaymakta, bu yönde alıştırmalar ve gözden geçirmeler gerçekleştirmekte ve iş sürekliliği yaklaşımını işletmede yerleştirmektedir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin işletmelere sağladığı kazançların başında, işletmenin temel varlıklarını ve itibarını korumak gelmektedir. İşletme içinde olası operasyonel bozulmalar ve önemli iyileştirmelerin etkileri bu standardın uygulanması ile ortaya çıkmaktadır. İşletme içinde üniteler arası işbirliği artmakta ve sigorta primleri dahil birçok noktada maliyet avantajları elde edilmektedir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ni uygulamak, işletmenin kilit paydaşlara iş sürekliliği taahhüdünü göstermesi bakımından da önemlidir. Keza zaman zaman yaşanan endüstriyel kriz durumlarında, rakiplere karşı işletmenin eli daha güçlü olmaktadır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, iş sürekliliğine zarar verecek tehlikelerin ortaya çıkma ihtimalini azaltmak, risklerin meydana gelme olasılıklarını düşürmek, tehlikelere karşı hazırlıklı olmak, gerekli durumlarda zamanında müdahale etmek ve bunlardan kurtulmak için tasarlanmıştır. Bu standart sayesinde işletmeler, tehditleri tespit etmeye ve önlemeye hazır olmaktadır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Neden Önemli?


ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, beklenmeyen olaylar karşısında, bu olayların öncesi, sırası ve sonrasında uygulanan süreçlere dayanarak, işletmenin etkili ve hızlı bir şekilde tepki göstermesini sağlamaktadır. İşletmelerin iş sürekliliği planları hazırlamış olmaları, beklenmedik durumlara hazır oldukları anlamına gelmektedir. İş sürekliliği planları, işletmenin herhangi önemli bir etki ve kayıp olmadan çalışmaya devam edebileceğini garanti etmektedir.

Bu nedenle ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan işletmeler iş hedeflerini daha hızlı ve güvenli gerçekleştirmiş olmaktadır. Bu doğal olarak müşteri güvenilirliğini ve memnuniyetini yükselten bir durumdur. Standardın temel özelliği, işletmelerin riskleri belirlemeleri ve olayların etkisini en düşük seviyeye indirmeleridir.

Yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, ISO 22301 standardı belgelendirme çalışmalarının bir zorunluluk olmasının ana nedenleri şu şekildedir: sürekli hizmet güvencesi (yüzde 61), firma marka ve itibarını koruma (yüzde 48), faaliyetlerin durma riskini düşürme (yüzde 48), kesintilere karşı daha fazla esneklik (yüzde 45) ve kesintiler sonrası çabuk toparlanma (yüzde 44).

Bu araştırmada ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardına sahip olmamanın sonuçları ise şu şekilde çıkmıştır: bir iş sürekliliği planı olmayan işletmelerin yüzde50’si büyük bir aksaklıktan sonra başarısız olmuşlardır. İşletmelerin yüzde 40’ı bir felaketten sonrası hiç bir zaman faaliyetlerine yeniden başlayamamıştır. İşletmelerin yüzde 25’i ise 2 yıl içinde kapanmak zorunda kalmıştır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, beklenmedik olaylar ve kesintiler yüzünden ortaya çıkacak aksama süreleri ile ilgili risklerden korunmak için tasarlanmış bir yönetim sistemidir. Bu aksaklıklar ve kesintiler işletmelerde gelir kayıplarına, veri kayıplarına ve hizmet düzeyi sözleşmelerine (service level agreement) göre normal müşteri hizmetlerini verememeye neden olabilir. ISO 22301 Belgesi işletmelere, bu tür durumlar karşısında en iyi planı nasıl hazırlayacağı konusunda rehberlik etmektedir.

Sonuç


ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı, işletmelerde sağlam bir iş sürekliliği yönetim sisteminin kurulmasını ve bir olay yaşanması durumunda çalışanların sistemdeki rollerinin tam olarak farkında olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Güçlü sistem uygulamak, işletmenin bir felaketten veya kesintiden çok fazla etkilenmemesine ve sonuçlarından çabuk kurtulmasına yardımcı olmaktadır.

ISO 22301 standardı işletmeler, söz verilen teslim sürelerine uyamama yüzünden itibar kayıpları, veri sızıntıları, operasyonel kesintiler, bilgi sistemleri kesintileri, endüstriyel eylemler, hayal kırıklığına uğramış müşteriler ve kesinti yüzünden uğranan mali kayıplardan da koruyabilmektedir.

Kaliteyi ve verimliliği üst seviyede tutan ISO 22301 standardı, kalite sistemlerinde genel olarak kabul gören, planla, uygula, kontrol et ve önlem al döngüsü etrafında uluslararası en iyi uygulamaya dayalı bir çerçeve sunmaktadır.

Yerel veya uluslararası bir felaket sırasında, işletmenin faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için hazırlanacak bir iş sürekliliği planı, olası hasarların asgari düzeyde tutulması ve işletmenin normal faaliyetlerine kısa sürede geri dönmesi için son derece önemlidir.

İşletmeler yeni iş fırsatları kazanırken ve yeni pazarlara girerken, uluslararası kabul görmüş bir standart olan ISO 22301 standardına göre belgelendirilmiş olmak, müşteri güveni kazanmanın en etkili yolu olmaktadır.

Kesintisiz çalışmama lüksüne sahip olmayan işletmeler için en uygun yöntem, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardını uygulamaktır. Örneğin bilişim şirketleri, müşterilerin daha güvenilir gördükleri rakip firmalara kolayca gidebileceklerini bildikleri için, iş sürekliliğini kesecek herhangi bir olaya tahammül gösteremezler. Bugünün piyasaları son derece rekabetçi bir yapıdadır ve iş sürekliliği sistemleri, müşteri tabanını elde tutmak ve müşteri portföyünü büyütmek konusunda önemli bir fark yaratmaktadır. Bu nedenle son yıllarda, inşaat ve kamu sektörü gibi başka sektörlerde de ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı uygulanmaktadır.

Sistem, çalışmama sürelerini en aza indirmek ve aksaklıkları ve kesintileri gidermek için bir plan sunduğu için, müşteriler, çalışanlar ve paydaşlar ihtiyaç duyuyorlarsa ISO 22301 Belgesi almak en mükemmel bir seçenek olmaktadır. Alınan belgenin geçerlilik süresi üç yıldır. Ancak standarda uyumluluğun devam ettiğini kanıtlamak için her yıl zorunlu denetimler yapılmaktadır. Üç yılın sonunda ise işletmenin belge almak için yeniden değerlendirme denetimlerinden geçmesi gerekmektedir.

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 22301 Toplumsal güvenlik - İş sürekliliği yönetim sistemleri - Şartlar.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine, birçok sistem belgelendirme hizmetleri arasında, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetleri de vermektedir.
Kuruluşumuz, bu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.
BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dokümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.

BAŞVURU YAP

Sistem Belgelendirme
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.