BELGE

Sertifika

Kapı ve Pencerelerde CE İşareti ve Testleri
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Kapı ve Pencerelerde CE İşareti ve Testleri

CE işareti uygulaması, yasal düzenlemeler ile belirlenen belli ürün gruplarının Avrupa Birliği ülkeleri pazarlarında serbestçe dolaşmasına imkan veren bir uygulamadır. Kısaca Avrupa Birliği ülkelerine uygunluğu ifade etmektedir. Bu ülkelere gönderilecek cihaz ve ekipmanların, güvenlik, sağlık ve çevre koruma ihtiyaçları bakımından belirlenen kriterlere uygun olduğu anlamına gelen CE işareti uygulaması, bütün üretici firmaların hesap verilebilir aynı koşullara uyumunu zorunlu tutmaktadır.

Kapı ve Pencerelerde CE İşareti ve Testleri

Ürünler üzerine CE işaretinin konulabilmesi için bir takım düzenlemelere ve kurallara uyulması gerekmektedir. Üzerinde CE işareti taşıyan ürünler, üretici firmanın üretim sırasında yasal gereklerin tümünü yerine getirdiğini kanıtlamış olmaktadır. Dolayısıyla üzerinde CE işareti bulunan ürünler hiçbir engelleme ile karşılaşmadan Avrupa Birliği ülkelerinde piyasaya sunulabilmektedir. Tüketiciler de aldıkları bu ürünlerin, belli sağlık, güvenlik ve çevre koruma gereksinimlerini karşıldığından emin olmaktadır.

Bu sistem çerçevesinde ürünlerin belli kriterlere ve ihtiyaçlara uyguluk durumunu incelemek, bu doğrultuda bir teknik dosya hazırlamak, gerekli durumlarda CE belgesi bulundurmak, uygunluk beyanında bulunmak ve ürünlere CE işaretini yerleştirmek üretici firmaların sorumluluğundadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB), kapı ve pencerelerde CE işaretini zorunlu hale getirmiştir. Bu doğrultuda yapılacak testlerde dikkate alınacak standart ise EN 14351 standardıdır. Üretici firmalar bu testleri yaptırmak, ayrıca bir fabrika üretim kontrol sistemi uygulamak zorundadır.

Ana malzemeler üretici tarafından testlerden geçirilse de, bayiler yeni bir tasarım ile üretim yapacakları için, bayilerin de CE işareti doğrulaması yapması gerekmektedir. Bu nedenle yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen kapı ve pencerelerde CE işareti test ve belgelendirme çalışmaları, bayilere fabrika üretim kontrol sisteminin kurulması, bayilerin belgelendirilmesi ve bayi denetimlerinin yapılması hizmetlerini de kapsamaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kapı ve pencerelerde CE işareti ve testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 14351-1:2006+A2 Pencereler ve kapılar - Mamul standardı, performans özellikleri - Bölüm 1: Pencereler ve yaya geçişine uygun hazır dış kapılar.

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında kapı ve pencerelerde CE işareti ve test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen kapı ve pencerelerde CE işareti ve test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Endüstriyel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.