BELGE

Sertifika

Sedex Belgesi
Belgelendirme > Spesifik Belgelendirme

Sedex Belgesi

Sedex Belgesi Nedir?


Sedex, küresel tedarik zincirinde üyelerinin faaliyetlerini kolaylaştıran küresel bir organizasyodur. Küresel tedarik zincirinde, sorumlu ve etik iş uygulamaları ve iyileştirme süreçleri geliştiren ve kar amacı gütmeyen Sedex, tedarik zincirinde yer alan firmaların etik ticaret konusunda gelişmelerini hedeflemektedir.

Sedex Belgesi

Sedex yaklaşımı, alıcıların ve tedarikçi firmaların veri paylaşımında ve alışverişinde, sosyal ve çevresel riskleri daha iyi yönetmelerine ve sorumlu kaynakla doğru ve olumlu şekilde kullanmalarına destek olmaktadır. Bu amaçla firmaların tedarik zincirindeki riskleri haritalandırmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için bir takım araçlar ve reheberlik hizmetleri sağlamakta ve eğitimler vermektedir.

Bugün 150’nin üzerinde ülkede, gıda, tarım, finansal hizmetler, giyim ve konfeksiyon, paketleme ve kimyasallar dahil olmak üzere 40’a yakın sektörde, 50 binden fazla işletme Sedex üyesidir.

Bugünün ticari ilişkilerinde firmaların karşılaştığı en büyük güçlüklerden biri, tedarik zincirinin karmaşıklığı yüzünden ortaya çıkan riskleri yönetmektir. Tedarik zincirinde çok fazla firmanın yer alması ve bunların takip edilmesi, firmaların faaliyetlerini etkileyen risklerin farkında olmalarını zora sokmaktadır. Bu nedenle Sedex araç ve hizmetlerini kullanmak, firmaların bilinçli ve doğru kararlar almasına ve iş hakları, sağlık ve güvenlik, çevre ve iş etiği alanlarında performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Sedex organizasyonu, sorumlu kaynak kullanımı konusunda 15 yıllık uzmanlığa sahiptir ve Birleşmiş Milletler ve Etik Ticaret Girişimi gibi dünyanın en tanınmış kuruluşları ile çalışmaktadır. Sedex, küresel ticaretin geleceğinde, doğru bilgi ve teknolojilerle çalışmanın önemine inanmaktadır.

Bugün çok fazla firma, işçi hakları, sağlık ve güvenlik, çevre ve iş etiği konularındaki performanslarını yönetmek için Sedex’i kullanmaktadır. Sedex üyelerine, birçok farklı veri, standart ve sertifikasyonu bir araya getirme, bilgiye dayalı iş kararları alma ve değer zincirlerinde sürekli iyileştirme yapma imkanı sağlamaktadır.

Sedex Belgesi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


Tedarik zinciri üzerindeki firmaların, adil davrandığından emin olmak, yeni yasal düzenlemelerin işletme faaliyetleri üzerindeki etkilerini zamanında anlamak ve hızlı değişen, birbirine bağlı bir iş ortamında riskleri azaltmak isteyen işletmeler, Sedex organizasyonuna üye olmaktadır.

Tedarikçi firmaların, farklı yasal düzenlemeler ve farklı müşteri standartlarına uygun faaliyet göstermeleri ve etik iş uygulamaları ve iş süreçlerine sahip olmaları, bu yöndeki bilgi ve veri depolama ve paylaşım sistemlerine sahip olmalarına bağlıdır. Sedex, her geçen gün küresel işleyiş ortamlarındaki farklılığa paralel hareket etmekte ve çözüm üreten politikalar oluşturmaktadır.

Riskleri minimize etmek, firmanın imajını korumak, tedarik zinciri üzerindeki faaliyetleri izlemek ve destek olmak ve tedarik zincirini yenilikçi ve etkin yönetmek için, Sedex organizasyonu mükemmel bir çözüm olmaktadır. Katılımcı firmalar, ortak bir veri tabanına bağlanarak çalışmalara katılmakta ve diğer üyeler ile irtibata geçebilmektedir.

Sedex organizasyonunda, etik sosyal uygunluk incelemelerine giren firmaların analiz ve değerlendirme raporları diğer üye firmalara açıktır.

Sedex Belgesi Neden Önemli?


Küresel perakendeci firmalar olsun, üretici firmalar olsun, uluslararası bir temsilci olun, ya da tek bir üretim bölgesi olun, Sedex organizasyonu sorumlu ticaret işlerinin kolaylaşmasına yardımcı olmaktadır. Sedex üyeleri, bu organizasyona katılmakla sadece hizmet almış olmamakta, aynı zamanda sorumlu kaynak bulma konusunda küresel bir liderler topluluğuna katılmış olmaktadır.

Üye firmalar etik performans konusundaki verilerini yöneterek, emek, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamakta ve sürekli gelişimi destekleyecek bilgiler elde etmektedir.

Sedex ürün ve hizmetlerini kullanan üyeler, çok katmanlı ve sorumlu kaynak verilerini, basit ve verimli bir şekilde yönetebilmektedir. Standart formatlardan ve raporlardan faydalanmakta ve ortak bilgiler paylaşarak diğer üyeler ile işbirliği yapmaktadır.

Sedex organizasyonu uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. Sedex ölçeği ve uzmanlığı, farklı sektör standartları ve metodolojileri arasında yakınlaşmayı sağlamak için üyeleri bir araya getirmeye yardımcı olmaktadır.

Sedex, tedarik zinciri yönetimini, sürekli işbirliğine dayalı bir gelişim süreci olarak görmektedir. Denetim yöntemleri, işletmelerin iyileştirme fırsatlarını tespit etmelerine ve değişiklik yapmak için tedarikçi firmalar ile çalışmalarına destek olmaktadır. Tedarikçi firmaların, bir veri kümesini birden fazla firma ile paylaşmalarına izin vererek çoğaltmayı amaçlamıştır. Bu şekilde organizasyonun denetim yorgunluğu azaltılmış olmaktadır.

Kısaca Sedex, üyelerinin kontrolü ellerine almalarını sağlamaktadır. Sedex, üyelerin, tedarik zinciri üzerinde risk bilgilerini yakalamalarına, analiz etmelerine ve yönetmelerine olanak sağlayan, dünyanın en büyük ortak platformudur.

Sedex organizasyonu, alıcı firma, tedarikçi firma veya denetçiler için, ürün ve hizmetlerden seri bir şekilde faydalanmalarını sağlayacak başlıca şu hizmetleri sunmaktadır:

  • Tedarikçi artı hizmeti: Üyelikten daha fazla faydalanmak isteyen, işlerine yatırım yapmak ve işlerinin etik performansını daha fazla geliştirmek isteyen tedarikçi firmalara yönelik bir hizmettir.

  • İşçi refah değerlendirmesi hizmeti: Alıcı ve işverenleri desteklemek için çalışan memnuniyetini ve iş kalitesini ölçen bir araçtır. Firmalar uyumluluğun ötesine geçmek ve çalışanların yaşamları üzerindeki etkilerini ölçmek zorundadır.

  • Sedex ileri hizmeti: Riskleri yönetmek ve kurumsal itibarını korumak isteyen firmalar, tedarikçilerin etik, çevresel ve sosyal uygulamalarını kontrol etmek zorundadır. Bu hizmete etik veri platformu denmektedir.

  • Sedex e-öğrenim hizmeti: Çalışanların sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini artırmak ve sorumlu kaynak bulmak için öncelikli alanları anlamak gerekmektedir. Bu hizmet, istenilen zamanda istenilen yerden ulaşım imkanı vermektedir.

  • Veri izleme hizmeti: Bu bir tedarik zinciri veri analizi aracıdır. Verileri iyi değerlendirebilmek gerekir.

  • Zorunlu çalışma göstergesi raporları hizmeti: Firmalar açısından zorunlu işgücünü ortadan kaldırmak için çabalamak önemlidir. Hem bağımsız hem de kombinasyon halinde çeşitli göstergeler sunulmakta ve yeni raporlama araçları ile, tedarik zincirinde zorla çalıştırmanın olduğu noktalar belirlenmektedir.

  • Çevrimdışı denetim aracı: Bu hizmet, denetçilerin anında veri toplamalarını ve düzeltici eylem planı hazırlamalarını sağlamak için geliştirilmiştir.

Sonuç


Sedex, tedarikçi etik data paylaşımı anlamına gelen İngilizce Supplier Ethical Data Exchange ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kıslatmadır. Bu kuruluş, kısaca küresel boyutta tedarik zincirlerinde sorumlu ve etik iş uygulamalarının gelişimini desteklemektedir. İngiltere’de bulunan sivil toplum kuruluşları, ticaret birlikleri ve üye firmalar tarafından tasarlanmış bir sosyal uygunluk girişimidir.

Bu girişim geliştirilirken, öncelikle İngiltere pazarı için üretim yapan firmalarda çalışanların çalışma koşullarının uluslararası çalışma standartlarına uygun olmasını sağlamak hedeflenmiştir. Ancak bu sosyal girişim kısa sürede dünyanın her yerinde yaygınlaşmıştır.

Bir tedarik zinciri üzerinde bulunan firmalar Sedex’e, çalışma gruplarına katılmak, ortak alınacak kararlarda rol almak, ortak veri tabanını kullanmak ve diğer üyeler ile iletişime geçmek için katılmaktadır. Sedex tarafından kullanılan dokümanlar firmalara örnek teşkil edebilecek iyi uygulamalar kabul edilmektedir.

Genel olarak Sedex organizasyonu, şu dört temel üzerinde durmaktadır: çalışma standartları, sağlık ve güvenlik, çevre ahlakı ve iş ahlakı. Bütün Sedex üyeleri, bu temel yaklaşımlar çerçevesinde tedarik zinciri performansını artırmak için taahhütte bulunmaktadır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine, birçok sistem belgelendirme hizmetleri arasında, Sedex Belgesi belgelendirme hizmetleri de vermektedir.
Kuruluşumuz, bu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.
BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dokümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.

BAŞVURU YAP

Spesifik Belgelendirme
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.