BELGE

Sertifika

GDO-GMO Analizleri
Laboratuvar > Diğer Testler

GDO-GMO Analizleri

GMO kıslatması İngilizce Genetically Modified Organism ifadesinin baş harflerinden oluşmuştur. Dilimizde de Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ifadesi kısaca GDO olarak kullanılmaktadır.Genetiği değiştirilmiş organizma demek, genetik yapısı, genetik mühendislik teknikleri kullanılarak değiştirilmiş olan herhangi bir organizma demektir.

GDO-GMO Analizleri

Genetiği değiştirilmiş organizmalar, istenen fizyolojik özelliklerin kazandırılması veya istenen biyolojik ürünlerin üretilmesini sağlamak amacı ile laboratuvar ortamında genomu yeniden tasarlanmış organizmalardır. Geleneksel tarımsal faaliyetlerde ve hayvancılıkta, istenen özelliklere sahip ürünler ve yavrular üretmek uzun zaman alan bir süreçtir.

Bu nedenle, genetik modifikasyon çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu şekilde genetik teknolojiler kullanılarak, orgnizmaların genlerine müdahale edilmekte ve geleneksel yöntemlerle kolayca elde edilemeyecek özellikler kodlanmaktadır. Organizmaların genlerine, ilişkisiz organizma türlerinden genler ilave edilmekte ve moleküler düzeyde değiştirilmiş organizmalar üretilmektedir.

Kısaca genetiği değiştirilmiş organizmalar üretilirken, DNA teknolojisi ve üreme klonlaması içeren bilimsel yöntemler kullanılmaktadır. Günümüzde genetik teknolojilerle üretilen GDO’lar, tarım, ilaç, araştırma ve çevre yönetimi çalışmaları ile insan yaşamına girmiş ve günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Bununla birlikte GDO’lar bazı dezavantajlara sahiptir. Bu yüzden dünyanın birçok yerinde oldukça tartışmalı bir konudur.

Genetiği değiştirilmiş gıdalar, insanların tüketimi için ilk olarak 1994 yılında ABD’de onaylanmıştır. 2015 yılına gelindiğinde ABD’de ekilen pamuk, mısır ve soya fasulyesinin yüzde 90 kadarının genetiği değiştirilmiştir. Bugün dünyadaki tarım arazilerinin onda birinde bu şekilde üretim yapılmaktadır. Çünkü bu yoldan tarla mahsul verimi önemli ölçüde artmıştır ve kimyasal böcek ilaçlarının kullanımını düşmüştür. Genetiği değiştirilmiş organizma ve genetik olarak işlenmiş mikroorganizma çalışmaları ile bakteriyel genlerin büyümeleri, besin değerleri ve zararlılara karşı dirençleri yükseltilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, bu tür organizmalar yıllardır gıdada bulunmasına rağmen, bu durumdan olumsuz etkilenen insanların olduğu kanıtlanmamıştır. ABD’de bilim adamlarının yüzde 90’ı, genetiği değiştirilmiş organizmaların güvenli olduğunu söylemektedir.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında GDO-GMO analiz hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Diğer test hizmetleri kapsamında verilen GDO-GMO analiz hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Diğer Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.