BELGE

Sertifika

Yapı Ürünleri Akustik Testleri
Laboratuvar > Endüstriyel Testler

Yapı Ürünleri Akustik Testleri

Yapı ürünleri akustik testleri, gürültünün etkisini azaltmak için malzeme ve ürünlerin akustik kalitesini değerlendirmek amacı ile yapılmaktadır. Gürültü yayan ürünlerin ve akustik yalıtım malzemelerinin akustik karakteristikleri temelde iki amaçla yapılmaktadır: üretici firmaların rekabet güçlerini artırmak ve yürürlükteki yasal düzenleme esaslarına uygunluk sağlamak.

Yapı Ürünleri Akustik Testleri

Akustik davranışın değerlendirilmesi, konutlarda, ofislerde veya çalışma ortamlarında ses gücü seviyesini, ses emilimini, akustik iletimi veya akustik zayıflamayı belirlemek amacı ile yapılmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlar, malzeme üreticilerine, mühendislik firmalarına, resmi kuruluşlara ve teknik kontrol kuruluşlarına yönelik yapı ürünleri akustik test hizmetleri vermektedir. Bu hizmetler, akustik simülasyon çalışmaları, kapsamlı doğrulama programlarının yönetimi, test ekipmanlarının tasarımı, hesaplanması ve üretimi, veri işleme sonrası test raporunun hazırlanması ve ürün geliştirme danışmanlığı gibi hizmetleri kapsamaktadır.

Laboratuvarlar tarafından, hem laboratuvar ortamında hem da sahada yapı malzemelerinin havadan kaynaklanan gürültü yalıtımının ölçümleri yapılmaktadır. Bu amaçla, cephe ve çatı sistemleri, kapılar ve pencereler, dikey ve yatay iç bölmeler, trafik gürültüsü engelleri, duvar kaplamaları, zemin kaplamaları ve asma tavanlar test edilmektedir. Ayrıca malzemelerde ve elemanlarda akustik absorpsiyon ölçümleri yapılmaktadır.

Bu arada gürültü kaynakları tarafından yayılan akustik basınç ve güç ölçümleri yapılmaktadır. Bu kapsamda elektrikli ve elektronik aletler, otomotiv sektörü malzemeleri, ses kaynakları ve bina ekipmanı test edilmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan yapı ürünleri akustik testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 10140 Akustik - Yapı elemanlarında ses yalıtımının laboratuvar ölçümü

  • TS EN ISO 3741 Akustik - Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayin edilmesi - Çınlama odaları için kesinlik metotları

  • TS EN ISO 354 Akustik - Çınlama odasında ses absorpsiyonunun ölçülmesi

  • TS EN ISO 11691 Akustik - Akışsız kanallı susturucuların ekleme kaybının ölçülmesi - Laboratuvar araştırma metodu

Kuruluşumuz endüstriyel test hizmetleri kapsamında yapı ürünleri akustik test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Endüstriyel test hizmetleri kapsamında verilen yapı ürünleri akustik test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok endüstriyel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Endüstriyel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.